Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

mDokumenty - sukces pilotażu projektu Ministerstwa Cyfryzacji

Fotolia
Blisko 750 osób uruchomiło usługę mDokumenty, a niemal 300 weszło w zdalnš interakcję z urzędnikami - to bilans pierwszego tygodnia pilotażu projektu mDokumenty. - Ten wynik jest dla nas więcej niż zadowalajšcy - mówi Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji.

mDokumenty to usługa, dzięki której obywatele będš mogli uzyskać dostęp do swoich dokumentów (również potwierdzajšcych tożsamoœć takich jak np. dowód osobisty) z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Na telefon będzie przychodził SMS z kodem weryfikacyjnym, potrzebnym do skorzystania z mDokumentu (podobnie jak dziœ ma to miejsce np. w przypadku haseł jednorazowych do zatwierdzania transakcji bankowych w internecie).

11 maja ruszył pilotaż programu w czterech miastach. Mieszkańcy Łodzi, Ełku, Koszalina oraz Nowego Wiœnicza testujš jak działa dowód osobisty przez komórkę. Przez pierwszych siedem dni usługę uruchomiło 720 obywateli. Wykonali oni 287 operacji z jej użyciem.

- Jestem zadowolona z dotychczasowego przebiegu pilotażu. Już w pierwszym tygodniu z usługi skorzystało dostatecznie dużo użytkowników, by z ich ocen wycišgnšć miarodajne wnioski. Każda informacja zwrotna będzie dla nas cenna i każdš weŸmiemy pod uwagꠖ mówi minister Anna Streżyńska.

Mobilny dowód osobisty i inne mDokumenty nie będš rozwišzaniem obowišzkowym, a raczej uzupełniajšcym. mDokumenty będš alternatywš np. w sytuacji gdy akurat ktoœ zapomni tradycyjnych dokumentów. Plastikowy dowód osobisty nadal będzie niezbędny, by przekroczyć granicę bo mDokumenty będš działać jedynie na terenie Polski.

Do końca roku 2017 do katalogu mobilnych dokumentów dojdzie jeszcze mobilne prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta i potwierdzenie zakupu polisy OC. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje już nad kolejnymi dokumentami, z których będzie można korzystać mobilnie. Chodzi m.in. o elektronicznš wersję legitymacji studenckiej.

Jednoczeœnie trwajš prace nad rozwišzaniem, które pozwoli korzystać z mDokumentów również w relacjach obywatel- obywatel, np. gdy zechcemy komuœ potwierdzić swoje dane. oraz w kontaktach biznesowych (np. na poczcie, w banku, u operatora telekomunikacyjnego, w bibliotece czy wypożyczalni).

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje zmiany przepisów, które umożliwiš uruchomienie mDokumentów w całym kraju.

mDokumenty w pytaniach i odpowiedziach:

Czy dowód osobisty i inne mDokumenty będš w moim telefonie komórkowym?

Nie. Wszelkie dane pozostajš w rejestrach państwowych, gdzie sš obecnie i gdzie sš pilnie strzeżone przed dostępem osób niepowołanych. Telefon komórkowy będzie jedynie „tokenem", na które przyjdzie SMS z kodem weryfikacyjnym tak jak np. w przypadku przelewu bankowego. Dopiero po jego podaniu urzędnikowi będzie on mógł uzyskać dostęp do potrzebnych mu danych.

Czy korzystanie z mDokumentów będzie obowišzkowe?

Nie, korzystanie z nich nie będzie obowišzkowe. Z mDokumentów będš korzystać osoby, które wyrażš na to ochotę. By skorzystać z usługi trzeba jš wczeœniej aktywować.

Czy do korzystania z mDokumentów będzie potrzebny smartfon?

Nie. Na tym etapie będzie to mógł być również telefon starego typu. Ważne, by mógł odbierać SMS-y.

Co będzie, gdy zgubię telefon lub ktoœ mi go ukradnie?

Nic. Niestety, stracisz telefon. I tyle. W telefonie nie będzie żadnych danych. One pozostajš w rejestrach państwowych, w których obecnie sš przechowywane i nie ma do nich dostępu nikt niepowołany.

Co będzie, gdy mi się rozładuje telefon?

To sytuacja analogiczna do pozostawienia tradycyjnego dokumentu w domu. Warto jednak pamiętać, że policja ma możliwoœć weryfikacji tożsamoœci obywatela nawet, gdy nie ma on przy sobie dowodu.

Co będzie, gdy policja zatrzyma mnie do kontroli w miejscu, w którym akurat nie ma zasięgu sieci?

Nic. Służby dysponujš własnš, niezależnš łšcznoœciš. Policja nie będzie też potrzebować do weryfikacji danych kodu potwierdzajšcego z SMS-a.

Czy mDokumenty to bezpieczne rozwišzanie?

Całkowicie. Dane pozostajš w rejestrach państwowych, gdzie sš pilnie strzeżone. W telefonie nie będzie też żadnych danych. Paradoksalnie mDokumenty sš nawet bezpieczniejszym rozwišzaniem, niż tradycyjne dokumenty. Zazwyczaj szybciej się orientujemy, że zgubiliœmy telefon, niż dokumenty. Telefony komórkowe zazwyczaj mamy też zabezpieczone na wypadek kradzieży, a w razie potrzeby można je zdezaktywować. W przypadku utraty tradycyjnego dokumentu nie mamy takich możliwoœci.

Co trzeba będzie zrobić, by skorzystać z mDokumentów?

Trzeba będzie aktywować usługę na portalu obywatel.gov.pl. Będzie do tego potrzebny Profil Zaufany (eGO). Będziemy tam też podawać numer telefonu, na który będš przychodzić SMS-y z kodami weryfikacyjnymi. W dowolnym momencie usługę będzie można zdezaktywować.

Jak korzystanie z mDokumentów będzie wyglšdać w praktyce?

W urzędzie będziemy informować, że korzystamy z mobilnej wersji dowodu osobistego i podawać nasz numeru PESEL lub numeru telefonu. System wyœle nam wtedy SMS-a z kodem jednorazowym. Dopiero po jego podaniu urzędnikowi uzyska on dostęp do potrzebnych mu danych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL