Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Jak zgłosić zaginięcie dowodu osobistego przez Internet

Fotorzepa, Robert Gardziński
Twój dowód zaginšł lub został uszkodzony? Ktoœ ci go ukradł? Zabezpiecz się i zgłoœ zaginięcie jak najszybciej w urzędzie gminy lub przez Internet. Jak to zrobić? Wyjaœnia Ministerstwo Cyfryzacji.

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego?

• każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony, albo uległ uszkodzeniu,

• rodzic, opiekun prawny albo kurator może złożyć formularz w imieniu:

- o dziecka do 18. roku życia,

- o innej osoby całkowicie lub częœciowo ubezwłasnowolnionej.

Jeœli chcesz wysłać zgłoszenie w imieniu innej osoby, skorzystaj z odpowiedniego formularza — pamiętaj, żeby zaadresować zgłoszenie do urzędu, który wydał utracony lub uszkodzony dowód.

Jak zgłosić online utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego?

1. WejdŸ na stronę z usługš online.

2. Zaloguj się na swój profil zaufany.

3. Wybierz, co chcesz zgłosić — utratę lub uszkodzenie dowodu. Jeœli zgłaszasz uszkodzenie, a urzšd nie otrzymał jeszcze twojego dowodu — wybierz sposób, w jaki dostarczysz go do urzędu.

4. Nie musisz wybierać urzędu, który przyjmie twój wniosek. System wyœwietli adresata (urzšd, który wydał twój dowód).

5. Odpowiedz, czy i w jaki sposób chcesz otrzymać zaœwiadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu.

6. SprawdŸ i podpisz wniosek elektronicznie.

7. Wyœlij zgłoszenie. Wyœwietli się komunikat, że zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poœwiadczenie przedłożenia (UPP).

8. Jeœli zgłaszasz uszkodzenie dowodu — zanieœ dowód do urzędu albo wyœlij pocztš.

Teraz będziesz potrzebować nowego dowodu

Nowy dowód otrzymasz po unieważnieniu zgłoszonego dokumentu. Online sprawdzisz też, czy Twój dotychczasowy dokument został już unieważniony. Następnie możesz już złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Zgłoœ utratę dowodu również w banku

Jeżeli twój dowód zaginšł albo ktoœ ci go ukradł — zgłoœ to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom. Utratę dowodu zgłosisz w banku, nawet jeœli nie masz konta bankowego. SprawdŸ listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

ródło: Ministerstwo Cyfryzacji

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL