Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Sšd Najwyższy: awizo sšdowe musi być precyzyjne

Fotorzepa, Radek Pasterski
Awizo sšdowe musi być precyzyjne. Wszelkie braki czy nieœcisłoœci, nawet jeœli można ustalić, kto jest adresatem, dyskwalifikujš doręczenie.

Tak mówi najnowsza uchwała Sšdu Najwyższego, ważna, gdyż sšdy wysyłajš rocznie setki tysięcy przesyłek. Wiele z nich uznawanych jest za doręczone w formie awiza, nawet bez wręczenia adresatowi.

Adresat może oczywiœcie przyjšć przesyłkę sšdowš nieprecyzyjnie zaadresowanš, ale może jš też skutecznie zakwestionować – to jest istota uchwały.

Doręczenie zastępcze polega na tym, że jeżeli doręczyciel nie zastanie w domu adresata bšdŸ jego domownika, zostawia w skrzynce awizo, a pismo czeka w placówce pocztowej siedem dni na odebranie. Jeœli nie zostanie w tym terminie odebrane przez adresata bšdŸ jego pełnomocnika, operacja jest powtarzana jeszcze raz w całoœci. A w razie ponownego nieodebrania uznaje się, że doszło do zastępczego doręczenia, równie ważnego jak do ršk własnych. Od tego momentu biegnš terminy procesowe, np. na złożenie apelacji.

Kwestia ta wynikła w sprawie o zapłatę 1,5 tys. zł zaległych opłat abonamentowych za korzystanie z kablówki, zerwanie umowy i zagubienie dekodera. Na podstawie faktur referendarz sšdowy wydał nakaz zapłaty, który wysłano na adres pozwanej na nazwisko Anna L. zaczerpnięty z umowy sprzed kilku lat, ale awizowanie nie dało efektu, gdyż już tam nie mieszkała. Sšd wysłał nakaz pod nowy adres, ustalony w bazie PESEL, i stare nazwisko, choć już nosiła nazwisko męża (co ciekawe, już je miała, gdy podpisywała umowę, ale podała panieńskie). Tej drugiej przesyłki też nie odebrała, ale referendarz uznał doręczenie za skuteczne i nadał nakazowi klauzulę wykonalnoœci, a komornik przystšpił do egzekucji.

Kobieta zaskarżyła czynnoœci komornika (na podstawie art. 777 k.p.c.), wskazujšc, że nakaz nie jest prawomocny, gdyż nie został jej doręczony i nie mogła się odwołać. Rozpatrujšc skargę, Sšd Rejonowy w Grudzišdzu powzišł wštpliwoœć, którš zawarł w pytaniu prawnym do Sšdu Najwyższego: Czy warunkiem uznania za skuteczne doręczenia zastępczego jest wysłanie przesyłki sšdowej na aktualne nazwisko adresata?

Sšd Najwyższy do tej pory nie wypowiadał się w tej kwestii, a możliwe sš dwa podejœcia: rygorystyczne i liberalne. Rygoryzm, np. nazwisko panieńskie, może być okazjš do nieodbierania przesyłek sšdowych, z drugiej strony rygory awizowania stanowić majš gwarancję dla adresata, że zostanie prawidłowo zawiadomiony, choć pomyłek nie da się zupełnie uniknšć. Sš zresztš jeszcze osoby, które sšdzš, że nie może zapaœć żadne orzeczenie sadowe bez obecnoœci podsšdnego, i nieraz się mocno rozczarowujš.

Te wady awizowania były powodem wprowadzenia przed kilku laty podwójnego awizowania jako dodatkowej gwarancji dla adresata.

I to przeważyło, że Sšd Najwyższy przychylił się do rygorystycznego stanowiska.Uznał również, że jest to procedura wyjštkowa.

– Nie wystarczy zatem, że adresat może być mimo braków pewnych elementów zawiadomienia ustalony – powiedział w uzasadnieniu uchwały sędzia SN Jacek Gudowski..

I to potwierdza uchwała: Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 k.p.c. może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sšdowa została wysłana pod aktualny adres z imeniem i nazwiskiem odbiorcy.

Sygn. akt III CZP 105/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL