Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

E-meldunek już działa - jak się zameldować przez internet

123RF
Od 1 stycznia 2018 można się zameldować z dowolnego miejsca w Polsce lub za granicš, bez wychodzenia z domu.

Mimo kilkakrotnych deklaracji kolejnych rzšdów o jego rychłym końcu, obowišzek meldunkowy wcišż istnieje. Każdy, kto mieszka w Polsce, musi o nim pamiętać. Tyle, że teraz nie trzeba się już ruszać z domu, żeby  obowišzku dopełnić.

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło e-usługę, która pozwala zameldować się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz innej osoby na podstawie pełnomocnictwa.

Jak się zameldować on line

Trzeba mieć tzw. Profil Zaufany (eGO). To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swojš tożsamoœć w internecie (służy jako elektroniczny podpis). Za jego pomocš można wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. Jest niezbędny przy załatwianiu wielu spraw urzędowych on line. O tym, jak założyć Profil Zaufany, można przeczytać na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Następny krok to wizyta na stronie www.obywatel.gov.pl. Tam należy wybrać usługę (meldunek) i potwierdzić swojš tożsamoœć Profilem Zaufanym.

Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.

Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku, w zależnoœci od wybranej opcji, przydać się mogš m.in. skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzajšcych tytuł prawny do lokalu, oœwiadczenia właœciciela lub innego podmiotu dysponujšcego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzajšce pobyt w lokalu.

W przypadku gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostanš automatycznie zacišgnięte do odpowiednich rubryk. Jeœli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołšczenie upoważnienia w formie załšcznika.

Za pobyt stały nie zapłacisz

Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właœciwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania. Jeœli dołšczyłeœ wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeœli dołšczyłeœ do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów — urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i zamelduje cię dopiero po wyjaœnieniu wszystkich wštpliwoœci. Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaœwiadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które urzšd wyda bez koniecznoœci wnioskowania.

Płatne – 17 zł – jest tylko zaœwiadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. O nie również możemy zawnioskować online. Wystarczy we wniosku zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru mamy kilka sposobów odbioru zaœwiadczenia - odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa lub przesłana na skrzynkę ePUAP - wersja elektroniczna.

O czym pamiętać mieszkajšc w Polsce

- jeœli mieszkasz pod konkretnym adresem i chcesz tam mieszkać na stałe — zamelduj się na pobyt stały,

- jeœli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres twojego stałego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż trzy miesišce — zamelduj się na pobyt czasowy,

- jeœli jesteœ Polakiem zamelduj się najpóŸniej w 30. dniu od przybycia,

- jeœli jesteœ obywatelem państwa członkowskiego UE lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Szwajcarii lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca zamelduj się najpóŸniej w 30. dniu od przybycia, jeœli jesteœ obywatelem innego kraju, niż te wymienione powyżej zamelduj się najpóŸniej w 4. dniu od przybycia.

Wprowadzenie zameldowania elektronicznego, a więc bez wychodzenia z domu, jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ewidencji ludnoœci (Dz.U. 2017, poz. 2286) zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. E-meldunek jest kolejnš, uruchomionš przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, e-usługš ułatwiajšcš obywatelom kontakt z administracjš. Bez koniecznoœci wychodzenia z domu można już m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL