Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Kancelaria Weil doradzała Raiffeisen Bank

123RF
Kancelaria Weil doradzała Raiffeisen Bank International AG w zwišzku ze sprzedażš działalnoœci podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A.

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. („Weil") œwiadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz Raiffeisen Bank International AG („RBI") w zwišzku ze sprzedażš działalnoœci podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL"), podmiotu zależnego RBI w Polsce, na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („BGŻ BNP Paribas"), podmiotu zależnego BNP Paribas SA („BNPP"), oraz w zwišzku z podziałem RBPL w zwišzku z planowanš transakcjš sprzedaży („Transakcja").

Transakcja obejmuje nabycie przez BNPP od RBI akcji stanowišcych mniej niż 50% kapitału zakładowego RBPL oraz podział RBPL dokonywany zgodnie z art. 124c Prawa bankowego oraz art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia (wydzielenia) podstawowej działalnoœci RBPL na rzecz BGŻ BNP Paribas oraz wyemitowania przez BGŻ BNP Paribas akcji nowej emisji na rzecz RBI i BNPP („Podział"). RBPL będzie spółkš dzielonš, a BGŻ BNP Paribas – spółkš przejmujšcš.

W wyniku przeprowadzenia Transakcji, w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ BNP Paribas w zwišzku z Podziałem przez właœciwy sšd rejestrowy, BGŻ BNP Paribas przejmie podstawowš działalnoœć RBPL, w postaci zorganizowanej częœci przedsiębiorstwa, z wyłšczeniem okreœlonych aktywów i pasywów, które pozostanš w RBPL po Podziale. Aktywa i pasywa, które majš pozostać w RBPL po Podziale, będš obejmowały w szczególnoœci walutowe kredyty na cele mieszkaniowe i niemieszkaniowe udzielone przez RBPL oraz okreœlone korporacyjne ekspozycje kredytowe. Niezwłocznie po przeprowadzeniu Podziału planowane jest połšczenie transgraniczne RBPL z RBI.

Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję prowadzili: dr hab. Łukasz Gasiński, partner kierujšcy praktykš regulacyjnš, radca prawny Jacek Zawadzki oraz adwokat Katarzyna Łukaszewicz. Za bieżšce prace byli odpowiedzialni radca prawny Michał Bobrzyński, radca prawny Bartosz Gryglewski oraz prawnik Marzena Iskierka. Za kwestie podatkowe odpowiedzialny był Robert Krasnodębski, partner kierujšcy działem podatkowym, wspierany przez Marka Kanczewa, doradcę podatkowego z tego samego działu. W kwestiach finansowych doradzał Marcin Iwaniszyn, partner współkierujšcy praktykš bankowo finansowš.

ródło: informacja prasowa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL