Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Nowy Współlider Praktyki Postępowań Sšdowych i Arbitrażowych w kancelarii Dentons

Anna Pukszto
materiały prasowe
Od lutego 2018 r. partner Anna Maria Pukszto współkieruje Praktykš Postępowań Sšdowych i Arbitrażowych w największej kancelarii prawniczej w Polsce.

Anna Maria Pukszto zarzšdza 42-osobowym Zespołem Postępowań Sšdowych i Arbitrażowych wspólnie z partnerem Wojciechem Kozłowskim. Równoczeœnie, w dalszym cišgu stoi ona na czele Zespołu ds. Restrukturyzacji, Niewypłacalnoœci i Upadłoœci. Jest również prezesem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce.

Zwišzana z kancelariš Dentons (wczeœniej Salans) od 2000 r., Anna Maria Pukszto koncentruje się na reprezentacji instytucji finansowych w sporach dotyczšcych oferowanych produktów, odpowiedzialnoœci względem kredytobiorców i inwestorów, oraz zaskarżaniu transakcji ze szkodš dla wierzycieli. Prowadzi również postępowania sšdowe i arbitrażowe dotyczšce kontraktów handlowych oraz umów inwestycyjnych. Reprezentowała klientów w postępowaniach arbitrażowych rozstrzyganych zgodnie z regulaminami LCIA, ICC, VIAC i KIG oraz w postępowaniach post-arbitrażowych. Specjalizuje się także w zagadnieniach dotyczšcych restrukturyzacji i upadłoœci, w tym upadłoœci transgranicznych oraz transakcji sprzedaży aktywów niewypłacalnych przedsiębiorców.

Anna Maria Pukszto jest rekomendowana w obszarach restrukturyzacji i postępowań upadłoœciowych oraz postępowań sšdowych przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze Chambers Global 2017, Chambers Europe 2017 oraz The Legal 500 EMEA 2017.

„Nominacja na stanowisko współlidera Zespołu Postępowań Sšdowych i Arbitrażowych to efekt docenienia talentów menedżerskich i biznesowych Anny. Jest uznanym prawnikiem, a jej umiejętnoœci i doœwiadczenie w ogromnym stopniu przyczyniły się do rozwoju praktyki litigacyjnej i arbitrażowej, należšcej obecnie do największych i najlepiej ocenianych na krajowym rynku", powiedział Arkadiusz Krasnodębski, Poland Managing Partner w Dentons.

„Cieszę się, że wspólnie z Annš będziemy zarzšdzać dużym zespołem ambitnych procesualistów, którym przychodzi mierzyć się ze sprawami trudnymi merytorycznie, często precedensowymi, wobec których nie ma łatwych i jednoznacznych rozwišzań. Jestem przekonany, że tę zmianę odczujš praktycznie także nasi wszyscy klienci, którzy doceniajš eksperckš wiedzę oraz pragmatyzm w działaniu," dodał Wojciech Kozłowski, partner współkierujšcy Zespołem Postępowań Sšdowych i Arbitrażowych.

ródło: informacja prasowa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL