Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Prof. Eligiusz Krześniak nowym arbitrem CAS

Eligiusz Krzeœniak
materiały prasowe
Prof. Eligiusz Krzeœniak, partner zarzšdzajšcy warszawskiego biura globalnej kancelarii prawnej Squire Patton Boggs został nominowany na arbitra Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie, w Szwajcarii (CAS). W ponad trzydziestoletniej historii tej instytucji na liœcie jej arbitrów znalazło się jedynie pięciu Polaków.

Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu(CAS) jest międzynarodowym sšdem arbitrażowym, który orzeka jako najwyższa instancja w sporach z dziedziny sportu z całego œwiata. CAS powstał przy Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w 1984, jednak już w 1994 roku uniezależnił się organizacyjnie i finansowo od MKOl. CAS orzeka w sprawach poddanych mu pod jurysdykcję przez międzynarodowe federacje sportowe oraz narodowe komitety olimpijskie. W praktyce wszystkie międzynarodowe federacje sportowe w sportach olimpijskich oraz wiele w sportach nieolimpijskich uznaje CAS za ostatecznš instancję odwoławczš w sporach z udziałem sportowców, klubów sportowych oraz innych osób i podmiotów zwišzanych ze sportem zawodowym i amatorskim. Spory sš rozstrzygane poprzez arbitraż lub mediację. CAS cieszy się niekwestionowanym autorytetem w œrodowisku sportowym a jego orzeczenia w istotny sposób wpływajš na kształtowanie prawa sportowego– wœród najgłoœniejszych spraw można wymienić te zwišzane z Floydem Landisem, amerykańskim kolarzem szosowym; Oscarem Pistoriusem, południowoamerykańskim lekkoatletš; Alberto Contadorem, hiszpańskim kolarzem szosowym czy Michelem Platinim, byłym Przewodniczšcym UEFA i Seppem Blatterem, byłym Przewodniczšcym FIFA. W cišgu ponad 30 lat działalnoœci CAS rozpatrzył ponad pięć tysięcy spraw. W samym 2017 roku zarejestrowano 572 nowych spraw.

Lista arbitrów liczy około czterystu osób z całego œwiata –profesorów prawa oraz wybitnych praktyków z zakresu prawa sportowego i arbitrażu. Równolegle z powołaniem prof. Krzeœniaka Międzynarodowa Rada Arbitrażowa do Spraw Sportu (ICAS) wskazała na arbitra CAS także, między innymi, medalistę olimpijskiego, byłego hokeistę, Kanadyjczyka Daniela Ratushny'ego. Sam prof. Krzeœniak jest znany m.in. jako arbiter Sšdu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sšdu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan oraz przewodniczšcy Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej Polskiego Zwišzku Golfa.

ródło: Informacja Prasowa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL