Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Skarbówka zlikwiduje handel pustymi fakturami fakturami

123RF
Fiskus znalazł sposób na oszukujšcych na fikcyjnych usługach. Kupi lewe faktury i namierzy nacišgaczy.

„Dam koszty", „tanio sprzedam faktury" – takich ogłoszeń, zachęcajšcych do podatkowych oszustw, jest w internecie na pęczki. Skarbówka chce z tym skończyć. – Namierzymy wszystkich, którzy korzystajš z pustych faktur – powiedział „Rzeczpospolitej" Wojciech Œliż, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

– Nielegalny handel pustymi fakturami trwa od lat. Wykazywane sš na nich fikcyjne usługi, zwłaszcza doradcze, reklamowe, informatyczne – mówi Piotr Œwiniarski, adwokat w kancelarii Mikulski & Partnerzy. – Nabywca płaci za takš fakturę okreœlony procent jej wartoœci. Potem wrzuca jš w koszty działalnoœci, obniżajšc podatek dochodowy. Odlicza także VAT.

Nowe przepisy

Jak skarbówka zlikwiduje przestępczy biznes?

– Chcemy wprowadzić przepisy umożliwiajšce urzędnikom zakup pustych faktur. Znajšc dane sprzedawcy, przede wszystkim NIP, trafimy do nabywców – tłumaczy Wojciech Œliż.

Nie będzie to trudne, bo od 1 stycznia 2018 r. już wszystkie firmy będš musiały przesyłać ewidencję VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

– Skarbówka będzie miała dostęp do wszystkich faktur. Wyłapanie wystawianych przez oszustów to dziecinnie łatwa sprawa – mówi Piotr Œwiniarski.

Co się stanie po poznaniu danych nabywców pustych faktur? Czeka ich kontrola.

– Ci, którzy korzystajš z fikcyjnych faktur, muszš wiedzieć, że zapraszajš kontrolerów – mówi Wojciech Œliż.

Coraz skuteczniejsi

Plany Ministerstwa Finansów chwali Arkadiusz Łagowski, członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, doradca podatkowy w Grant Thornton. – Taka akcja powinna uszczelnić system. Byleby tylko przy okazji wyłapywania pustych faktur nie kwestionować z góry też tych, które dokumentujš faktycznie wykonane usługi – mówi.

Z przesłanych nam z Krajowej Administracji Skarbowej danych wynika, że w pierwszym półroczu 2017 r. fiskus wykrył prawie 100 tys. fikcyjnych faktur.

OPINIA

Agnieszka Durlik, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej

Proceder rozliczania pustych faktur kwitnie od lat. Budżet państwa traci na tym ogromne kwoty, ponieważ „nabywcy" obniżajš swoje podatki, natomiast „sprzedawcy" ich nie płacš (nie wykazujšc przychodów albo rozliczajšc straty). Nadużycia trzeba w końcu ograniczyć i dobrze, że Ministerstwo Finansów ma na to pomysł. Nie widzę tu zagrożeń dla uczciwych przedsiębiorców. Trudno bowiem uwierzyć, że ktoœ kupił pustš fakturę (za usługi, które nie zostały wykonane) nieœwiadomie i rozliczył jš w swojej firmie, nie wiedzšc, że to oszustwo. Ukrócenie tego procederu wyrówna warunki konkurencji. Przedsiębiorcy uczciwie płacšcy podatki nie będš bowiem współzawodniczyć z tymi podmiotami, które wykorzystujš puste faktury w swoim rozliczeniu.

Możemy obwieœcić koniec fikcyjnych kosztów

Wojciech Œliż dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów

Handel pustymi fakturami, czyli wystawianymi tylko po to, aby odliczyć VAT i naliczyć koszty w PIT/CIT, kwitnie od lat. Wystarczy wpisać w internecie hasło „sprzedam koszty" i pojawia się mnóstwo propozycji. Czy da się w końcu ukrócić ten proceder?

Jestem przekonany, że się da. Od 2018 r. chcemy wprowadzić przepisy, które powinny zlikwidować ten przestępczy biznes. Poprzez zmianę ordynacji podatkowej damy urzędnikom możliwoœć zakupu takich faktur. Dzięki temu poznamy dane wystawców. Po wpisaniu ich do Jednolitego Pliku Kontrolnego dowiemy się, kto z takich faktur korzysta. Rozmowa

Teraz nie można tak robić?

Obecnie służby skarbowe majš ograniczone możliwoœci. Wprawdzie ustawa o KAS pozwala na dokonanie takiego zakupu, ale jest bardzo dużo obostrzeń, przykładowo potrzebne jest pozwolenie prokuratora generalnego. Bardzo trudno jest też dotrzeć do wystawcy faktur. Najczęœciej działa on tylko w internecie, adres mailowy jest zakładany w jakimœ egzotycznym kraju, gdzie niełatwo zdobyć informacje. Puste faktury wyłapywane sš więc przede wszystkim w trakcie kontroli u nabywcy. Ale w ten sposób likwidowane sš pojedyncze przypadki oszustwa, a nie cały przestępczy biznes.

Czy po 1 stycznia 2018 r. w JPK będzie można znaleŸć wszystkie puste faktury?

Tak. Przypominam, że ewidencję VAT w formacie JPK na razie składajš tylko duże firmy. Od 1 stycznia 2018 r. obowišzek ten obejmie wszystkich przedsiębiorców. W bazie danych Ministerstwa Finansów znajdš się więc wszystkie wystawione w Polsce faktury. Jeœli będziemy mieli listę podmiotów, które handlujš pustymi fakturami, znalezienie nabywców jest bardzo łatwe. Wystarczy wpisać do tej bazy NIP wystawcy i system pokaże nam, gdzie sš sprzedane przez niego faktury. Rozmowa

Co grozi firmom korzystajšcym z takiej „optymalizacji"?

Trudno to nazwać optymalizacjš, rozliczanie pustych faktur to zwykłe oszustwo. Firmy, które z tego korzystajš, będš musiały oddać zaległy podatek wraz z odsetkami, muszš się też liczyć z 100-proc. sankcjš VAT, karš z kodeksu karnego skarbowego, a w szczególnych przypadkach sankcjami z kodeksu karnego.

Czy będzie dla nich jakaœ abolicja?

Przede wszystkim liczę na to, że po upublicznieniu informacji o naszych planach przedsiębiorcy nie będš już z takich faktur korzystali. A ci, którzy to zrobili, zreflektujš się i złożš korekty rozliczeń. Będš musieli wtedy oddać zaległy podatek wraz z odsetkami, ale uniknš innych konsekwencji – 100 proc. sankcji VAT albo kary z kodeksu karnego skarbowego (jeœli złożš tzw. czynny żal).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL