Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Opłata za korzystanie z przystanków nie podlega VAT - wyrok NSA

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Opłata za korzystanie z przystanków nie podlega VAT.

Naczelny Sšd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjnš miejskiego zarzšdu dróg i transportu, który spierał się z fiskusem o podatkowš kwalifikację opłat za korzystanie z przystanków.

Konkretnie chodziło o VAT. We wniosku wskazano, że rada miasta zamierza podjšć uchwałę w sprawie wysokoœci stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoŸników z przystanków komunikacyjnych, których właœcicielem lub zarzšdzajšcym jest samorzšd.

Zarzšd zapytał, czy opłaty za korzystanie z przystanków podlegajš VAT. Sam uważał, że nie, bo należy je zakwalifikować jako opłaty administracyjne. Wskazał na art. 15 pkt 6 ustawy o VAT.

Inaczej sprawę widział fiskus. Jego zdaniem sporne czynnoœci należy uznać za odpłatne œwiadczenie usług. Do ponoszenia opłat zobowišzany będzie bowiem korzystajšcy z przystanków komunikacyjnych w wysokoœci ustalonej przez radę miasta. W konsekwencji stwierdził, że opłaty za korzystanie z przystanków podlegajš opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

Zarzšd zaskarżył interpretację, ale Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gliwicach oddalił jego skargę. Podzielił stanowisko urzędników, że w spornej sprawie opłaty będš pobierane na podstawie umów zawieranych pomiędzy skarżšcym a przewoŸnikami. Majš charakter cywilnoprawny, a nie publicznoprawny i podlegajš VAT.

Rację skarżšcemu przyznał dopiero NSA. Jak podkreœlił sędzia NSA Arkadiusz Cudak, to, że sporne opłaty nie podlegajš VAT, potwierdza już jednolite orzecznictwo sšdu kasacyjnego. Wynika z niego jasno, że opłaty za korzystanie z przystanków nie majš charakteru wynagrodzenia. Bliżej im do opłat o charakterze publicznoprawnym, zwłaszcza że ich wysokoœć wynika z uchwał rad gmin.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 2152/15

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL