Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Czy wsparcie w zarzšdzaniu ryzykiem jest zwolnone z VAT

Fotolia.com
Usługa wsparcia zarzšdzania ryzykiem ubezpieczeniowym nie korzysta ze zwolnienia.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę kasacyjnš spółki, która domagała się potwierdzenia, że usługi wsparcia zwišzane z ubezpieczeniami korzystajš ze zwolnienia z VAT.

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaœniła, że należy do międzynarodowej grupy będšcej jednym z największych na œwiecie usługodawców oferujšcych usługi finansowe, w szczególnoœci w sektorze ubezpieczeniowym.

Dla potrzeb prowadzonej działalnoœci ubezpieczeniowej nabywa usługi od wyspecjalizowanych firm z grupy m.in. wsparcia zarzšdzania ryzykiem ubezpieczeniowym oraz wsparcia aktuariatu.

Podatniczka podkreœliła, że sš to usługi kluczowe z punktu widzenia prowadzonej działalnoœci ubezpieczeniowej. Pozwalajš bowiem na zarzšdzanie ryzykiem, które umożliwia efektywne i bezpieczne œwiadczenie usług ubezpieczeniowych. W tej sytuacji spółka oczekiwała, że fiskus potwierdzi prawo do objęcia opisanych usług zwolnieniem z art. 43 ust. 13 w zw. z 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

Fiskus nie dopatrzył się jednak podstaw do przyznania prawa do preferencji. Stwierdził, że opisane czynnoœci nie stanowiš usług ubezpieczeniowych ani ich poœrednictwa, korzystajšcych ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. W ocenie urzędników nie można ich uznać też za tzw. usługi pomocnicze objęte zwolnieniem z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. W konsekwencji uznali, że usługi wsparcia zarzšdzania ryzykiem ubezpieczeniowym oraz wsparcia aktuariatu podlegajš podstawowej 23-proc. stawce VAT.

Spółka zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Najpierw racji odmówił jej Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie. Ostatecznie stanowisko fiskusa potwierdził NSA.

W jego ocenie sporna usługa nie jest usługš ubezpieczeniowš ani poœrednictwa. Nie ma też podstaw, aby uznać jš za pomocniczš w stosunku do usług ubezpieczeniowych, czyli właœciwš czy niezbędnš dla usługi głównej.

Jak tłumaczyła sędzia Małgorzata Fita, usługa niezbędna to ta, bez której podjęcie usługi ubezpieczenia nie jest możliwe. Nie można też spornej usługi uznać za właœciwš, gdyż nie obejmuje funkcji charakterystycznych dla usługi ubezpieczeniowej.

NSA uznał, że co prawda sporne usługi majš charakter kompleksowy, ale nie sš ani niezbędne, ani właœciwe dla usług ubezpieczeniowych. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 2240/15

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL