Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Urzędowa aplikacja do przesyłki JPK

Fotolia.com
Przedsiębiorcy wyœlš fiskusowi elektronicznš ewidencję VAT za pomocš programu ze strony Ministerstwa Finansów.

E-mikrofirma: tak nazywa się aplikacja dla najmniejszych przedsiębiorców. Umożliwia księgowanie faktur oraz sporzšdzenie VAT-owskiej ewidencji. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od 1 lutego za jej pomocš będzie można też utworzyć i wysłać Jednolity Plik Kontrolny.

Przypomnijmy, że do 26 lutego wszyscy płacšcy VAT przedsiębiorcy muszš przesłać ewidencję sprzedaży i zakupów w elektronicznym formacie JPK. Prawie 1,5 miliona najmniejszych firm zrobi to po raz pierwszy (większe przedsiębiorstwa już go składajš).

Ministerstwo Finansów przygotowało dla nich aplikację e-mikrofirma. Można jš pobrać ze strony www.jpk.mf.gov.pl. Do jej uruchomienia potrzebny jest komputer wyposażony w system Windows 7 lub nowszy w wersji 32 lub 64-bitowej, z zainstalowanym œrodowiskiem Java w wersji 1.8.0_151 lub wyższej.

Aby rozpoczšć pracę w aplikacji, należy zarejestrować swój profil – podać NIP i ewentualnie hasło. Po zalogowaniu wpisujemy, w rubryce „Twoje dane", informacje o firmie, m.in. numer rachunku bankowego oraz urzšd skarbowy, pod który podlegamy. Można też przejœć do ekranu „Ustawienia" i wybrać wzór numerowania faktur.

Jak je sporzšdzać? Korzystajšc z funkcji „Wystaw fakturę". Wpisujemy do niej poszczególne pozycje. Niektóre system wypełnia automatycznie, np. tygodniowy termin płatnoœci (ale można go oczywiœcie zmienić). Podajemy też stawkę podatku, aplikacja sama go wylicza.

Następnie faktura umieszczana jest w rejestrze sprzedaży i kwalifikowana do rozliczenia danego okresu. Decydujšca jest data jej wystawienia. Mogš mieć przez to problemy przedsiębiorcy rozliczajšcy się metodš kasowš. U nich obowišzek podatkowy powstaje bowiem dopiero, kiedy kontrahent im zapłaci. Załóżmy, że fakturę wystawionš w styczniu kontrahent opłaci w lutym. Obowišzek podatkowy powstanie w lutym, tymczasem aplikacja wprowadza takš fakturę do rozliczenia styczniowego. Warto, aby twórcy aplikacji pomyœleli o tym przy aktualizacji oprogramowania.

UWAGA – od 1 lutego br. aplikacja e-mikrofirma umożliwia już rozliczanie faktur sprzedaży według daty księgowania. Faktura wystawiona przez przedsiębiorcę rozliczajšcego się metodš kasowš w styczniu i opłacona w lutym, zostanie więc zakwalifikowana do rozliczenia za luty, jeœli wpiszemy datę księgowania np. 1 luty.

W e-mikrofirma wpisujemy też faktury zakupu, w tym potwierdzajšce wydatki na samochód z 50 proc. odliczeniem VAT. Zostanš dodane do rejestru według daty księgowania.

Po wpisaniu wszystkich faktur przechodzimy do funkcji „rozliczenia". Aby zamknšć dany miesišc, należy wcisnšć „Rozlicz okres". Faktury znajdziemy w ewidencji. Jeœli chcemy je edytować albo dodać kolejny dokument, musimy użyć przycisku „Cofnij rozliczenie".

Po zamknięciu danego okresu będziemy mogli wygenerować i wysłać VAT-owski JPK.

UWAGA – od 1 lutego br. aplikacja e-mikrofirma umożliwia już rozliczanie faktur sprzedaży według daty księgowania. Faktura wystawiona przez przedsiębiorcę rozliczajšcego się metodš kasowš w styczniu i opłacona w lutym, zostanie więc zakwalifikowana do rozliczenia za luty, jeœli wpiszemy datę księgowania np. 1 luty.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL