Urzędnicy

GDOŚ i RDOŚ zostaną przekształcone

Fotolia.com
Powstanie nowa jednostka organizacyjna, która zajmie się obsługą administracyjną instytucji odpowiedzialnych za środowisko.

Ministerstwo Środowiska chce zreformować instytucje zajmujące się ochroną środowiska i przyrody. Chodzi o generalnego dyrektora ochrony środowiska (GDOŚ) oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (RDOŚ).

GDOŚ wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jest państwową jednostką budżetową. Z kolei RDOŚ działa przy pomocy regionalnych dyrekcji.

Każda z tych instytucji, a jest ich 16, jest również państwową jednostką budżetową. Oznacza to, że funkcjonuje w sumie 17 państwowych jednostek budżetowych zajmujących się problemami środowiska. Wymusza to zatrudnienie w każdej jednostce pracowników administracji, kadr oraz działu finansowego. Obecnie w GDOŚ i regionalnych dyrekcjach w administracji pracuje 209 pracowników, co stanowi 16 proc. ogółu zatrudnionych. W sumie bowiem pracuje w GDOŚ oraz regionalnych dyrekcjach 1260 osób.

Ministerstwo Środowiska uważa, że generuje to dodatkowe koszty funkcjonowania tych jednostek. Z tego m.in. powodu proponuje uproszczenie struktur organizacyjnych obsługujących GDOŚ i RDOŚ. Resort podkreśla jednocześnie w projekcie, że nie chce ich likwidować, tylko przekształcić w nową instytucję.

Do ich obsługi zostanie powołana jedna instytucja o charakterze jednostki budżetowej. Będzie to Dyrekcja Ochrony Środowiska (DOŚ). Pokieruje nią generalny dyrektor ochrony środowiska. W jej skład wejdą centrala i oddziały regionalne. Dzięki temu ma się zmniejszyć koszt obsługi finansowej i kadrowej.

W centrali zostaną skonsolidowane: kadry, finanse i administracja, zarządzanie majątkiem, inwestycje, remonty itp.

Statut nowej jednostki określi minister w formie rozporządzenia. W takiej samej formie ustali też terytorialny zasięg RDOŚ oraz liczbę ich siedzib.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL