Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Nowa Unia. Bałkany zamiast Wielkiej Brytanii

AFP
Rozszerzenie Wspólnoty nie jest już tematem tabu w Brukseli. Przeciwnie. W 2025 r. mogš dołšczyć Serbia i Czarnogóra.

Anna Słojewska z Brukseli

Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz zachodnich Bałkanów. Po raz pierwszy od wielu lat Bruksela głoœno mówi o dalszym rozszerzeniu. Po fali wielkiego rozszerzenia UE – najpierw o Polskę i dziewięć innych krajów w 2004 r., potem o Bułgarię i Rumunię, a wreszcie o Chorwację – oraz w dobie kryzysu finansowego i migracyjnego wiele państw UE nie chciało o tym słyszeć.

Znamiennym było, że gdy Jean-Claude Juncker w 2014 r. obejmował stanowisko przewodniczšcego Komisji Europejskiej, pojęcie rozszerzenia UE było tak niepopularne, że Luksemburczyk zmienił nazwę teki swojego komisarza. Johannes Hahn został komisarzem nie ds. rozszerzenia, ale ds. negocjacji rozszerzeniowych.

Teraz atmosfera się zmienia i Komisja mówi otwarcie, że Serbia i Czarnogóra, które już prowadzš negocjacje akcesyjne, mogš dołšczyć do 2025 r.

Komisja może także rozpoczšć negocjacje akcesyjne z Albaniš i Macedoniš oraz uznać za kandydata do negocjacji Boœnię i Hercegowinę.

Nowa strategia nie wspomina natomiast o Kosowie, którego nie uznaje pięć państw UE.

– Pod warunkiem silnej woli politycznej, rzeczywistych i trwałych reform oraz ostatecznego rozwišzania sporów z sšsiadami kraje Bałkanów zachodnich mogš poczynić postępy na swojej drodze ku integracji europejskiej – powiedział Juncker.

Skšd ta zmiana nastawienia w UE? Poprawia się sytuacja gospodarcza i stabilne sš rzšdy sił proeuropejskich w kluczowych stolicach UE. ZapowiedŸ rozszerzenia jest symboliczna w sytuacji, gdy 29 marca 2019 r., w dniu brexitu, nastšpi skurczenie się UE z 28 do 27 państw. Wreszcie Unia zdała sobie sprawę, jak ważny strategicznie jest region Bałkanów zachodnich. Chodzi zarówno o jego znaczenie dla szlaków migracyjnych – w pamięci polityków sš cišgle obrazki tłumów imigrantów, którzy przez Bałkany zachodnie wędrowali na północ Europy. Jak i o toczšcš się tam wojnę wpływów między UE, Rosjš, Chinami i Turcjš.

– Inwestowanie w stabilnoœć i dobrobyt na Bałkanach zachodnich oznacza inwestowanie w bezpieczeństwo i przyszłoœć naszej Unii – stwierdził Juncker.

Bruksela stawia jednak warunki zwišzane nie tylko ze wskaŸnikami gospodarczo-społecznymi, ale także z rzšdami prawa, walkš z korupcjš, reformš administracji i generalnie ze wzmocnieniem instytucji demokratycznych. Ponadto Bruksela wzywa państwa regionu do rozwišzania wzajemnych sporów. Na przykład Serbia nie będzie mogła dołšczyć do UE, jeœli nie podpisze porozumienia z Kosowem.

– Możemy albo eksportować tam stabilnoœć, albo importować niestabilnoœć – powiedział Johannes Hahn, komisarz ds. polityki sšsiedztwa i negocjacji rozszerzeniowych. UE odebrała lekcję do dziœ nierozwišzanego sporu granicznego między Słoweniš i Chorwacjš. Chorwacja nie chce się podporzšdkować wyrokowi Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego, mimo że zobowišzała się do tego, wchodzšc do UE.

– Teraz tego błędu nie popełnimy. Najpierw spory muszš być rozwišzane – mówi nieoficjalnie wysoki rangš unijny dyplomata. I dodaje, że dopóki Chorwacja nie porozumie się ze Słoweniš, to żadnego rozszerzenia na Bałkany zachodnie nie będzie.

Polska jest w gronie 12 państw UE, które podchodzš z większym entuzjazmem do rozszerzenia o Bałkany zachodnie. Grupa ta zaproponowała organizowanie regularnych dorocznych szczytów z regionem, a także dopuszczanie przedstawicieli państw Bałkanów zachodnich na spotkania rad ministrów UE.

Ponadto zachęca przedstawicieli unijnych instytucji do częstszego bywania w regionie (przewodniczšcy KE wybiera się tam pod koniec lutego) oraz do zniesienia roamingu. Zdaniem autorów propozycji to œrodki, które nic nie kosztujš, a będš ważnym politycznym sygnałem zaangażowania Unii. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL