Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Szczyt UE: Najpierw o praworzšdności, później o budżecie

Mateusz Morawiecki i premier Belgii Charles Michel
AFP
Pištkowy nieformalny szczyt UE jest pierwszš okazjš do dyskusji na temat unijnych finansów po brexicie.

Korespondencja z Brukseli

Szefowie państw i rzšdów 28 państw UE majš rozmawiać o przyszłym budżecie UE na okres po 2020 roku i o zmianach instytucjonalnych. Debata na temat priorytetów finansowych UE odbędzie się, zanim Komisja Europejska przedstawi projekt nowych wieloletnich wydatków.

Jest to wydarzenie bez precedensu w UE: zazwyczaj od razu dyskutowano o konkretnych kwotach. Tym razem przywódcy uznali, że brexit stwarza niepowtarzalnš okazjš do zmian. Bo poprzez uszczuplenie unijnych dochodów o ok. 13 mld euro rocznie zmusza państwa UE do zastanowienia się, na co warto wydawać pienišdze.

Czy największymi pozycjami nadal majš być korzystne dla Polski polityka rolna i polityka spójnoœci? I skšd wzišć pienišdze na nowe priorytety, jak innowacyjnoœć, bezpieczeństwo, migracja? Polska, uznajšc wagę nowych celów, chce walczyć o zachowanie tradycyjnych polityk. Pytanie w jakiej skali uda się to zrobić.

– Tradycyjne polityki majš głęboki sens, nie będziemy ich wywracać – zapewnia nieoficjalnie wysoki rangš dyplomata jednego z największych płatników netto w UE. Polska liczy, jak w poprzednich debatach, na skuteczny lobbing regionów w bogatszych państwach. Nawet jeœli rzšdy centralne sš za oszczędnoœciami, to regiony domagajš się większych pieniędzy w polityce spójnoœci. W czasie poprzednich negocjacji nad budżetem 2014–2020 bardzo aktywne były regiony Austrii, Holandii, Szwecji, Finlandii czy Belgii, a więc krajów, które oficjalnie opowiadajš się za mniejszym budżetem UE. Polska ma też potężnego sojusznika w Komitecie Regionów.

„Polityka spójnoœci jest głównym narzędziem inwestycyjnym UE. Nie możemy finansować nowych wyzwań, takich jak bezpieczeństwo i obrona, kosztem solidarnoœci i inwestowania w przyszłoœć. Nowe zadania oznaczajš nowe zasoby” – napisał Karl-Heinz Lambertz, przewodniczšcy KR, w liœcie otwartym do Tuska.

Problemem dla Polski może być tzw. warunkowoœć, czyli powišzanie pieniędzy z praworzšdnoœciš. – Komisja Europejska pracuje nad takš propozycjš, za jest wiele państw członkowskich. Temat będzie przedmiotem negocjacji – mówi unijny dyplomata. Zwolennikom takiego powišzania zależy na tym, żeby mechanizm był jak najbardziej precyzyjny. Inni wskazujš też na koniecznoœć powišzania transferów z UE z przyjmowaniem uchodŸców.

– Mamy problem z Grupš Wyszehradzkš. Mnóstwo pieniędzy zasiliło te kraje w ostatnich latach. Oczekujemy teraz od nich solidarnoœci w sprawie uchodŸców i stosowania unijnego prawa – powiedział „Rzeczpospolitej” Antonio Tajani, przewodniczšcy Parlamentu Europejskiego, typowany na nowego premiera Włoch po ewentualnym zwycięstwie Forza Italia w wyborach 4 marca.

Tematem szczytu majš być także zmiany instytucjonalne. Parlament Europejski nalega, aby przyszły szef Komisji Europejskiej został wybrany z grona tzw. spitzenkandidaten. Czyli osób, które zostanš wskazane przez europejskie grupy polityczne jako europejscy liderzy list w wyborach do PE w maju 2019 roku. Jednak zdecydowana większoœć przywódców tego nie chce i uważa, że zgodnie z unijnymi traktatami to oni powinni mieć swobodę wskazania kandydata, bioršc pod uwagę wynik wyborów do PE.

Zdecydowanie przeciwny jest Emmanuel Macron, który wskazuje jednoczeœnie, że takie rozwišzanie, przy odrzuceniu jego propozycji list ponadnarodowych do PE, nie jest demokratyczne. Bo liderzy list zostanš wybrani w zakulisowych rozgrywkach partyjnych, nie można więc twierdzić, że ten proces przybliża unijne instytucje do obywateli.

Europejscy federaliœci chcš też łšczenia stanowisk przewodniczšcego Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, piastowanych obecnie przez Jeana-Claude’a Junckera i Donalda Tuska. Za jest Juncker, poparcie dla tego pomysłu wyraził również w rozmowie z „Rz” Antonio Tajani. Choć przyznał, że to na razie trudne do przeprowadzenia. Zdecydowanie sprzeciwia się temu natomiast Donald Tusk i nie chce na ten temat szerszej dyskusji na unijnym szczycie. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL