Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Polska pomoc dla uchodźców na średnim poziomie

AFP
Pomagamy uchodŸcom mniej niż Niemcy i Wielka Brytania, ale więcej niż wiele innych państw unijnych.

Polska powoli, ale systematycznie zwiększa pomoc dla ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie – wynika z analizy „Rzeczpospolitej". Prawie połowa Polaków (48 proc.) uważa, że pomoc ta jest na wystarczajšcym poziomie.

Na poczštku stycznia w specjalnym raporcie podsumowaliœmy pomoc rzšdu oraz organizacji pozarzšdowych dla uchodŸców. Z zebranych przez nas danych wynika, że w 2017 r. wydaliœmy ponad 200 mln zł. Blisko 50 mln zł zebrały w ramach własnych akcji (głównie dobrowolnych wpłat Polaków) organizacje non profit. Najwięcej Cartitas Polska (31 mln), stowarzyszenie Pomoc Koœciołowi w Potrzebie (12 mln), Polska Akcja Humanitarna (2,1 mln), Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (1,1 mln) oraz Polska Misja Medyczna (0,5 mln). Rzšd współfinansował inne działania tych organizacji, wpłacał też pienišdze do międzynarodowych funduszy zajmujšcych się pomocš humanitarnš. Wydał w sumie ok. 160 mln zł.

Jest dobrze

Zaangażowanie to doceniajš Polacy. Prawie połowa (48 proc.) badanych przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej" uważa, że w wystarczajšcy sposób wspieraliœmy ofiary wojny. Odmiennego zdania był dokładnie taki sam odsetek badanych. Identyczny sondaż przeprowadziliœmy w marcu 2016 r. O wystarczajšcej pomocy dla uchodŸców przekonanych było wówczas 37 proc. badanych, a ponad połowa (54 proc.) twierdziła, że pomoc ta jest za niska.

– Myœlę, że sš dwie główne przyczyny takiej zmiany. Po pierwsze w ostatnich miesišcach kryzys uchodŸczy nieco osłabł, w Europie jest ich mniej, w mediach nie ma już tylu drastycznych obrazów pokazujšcych ich los, więc Polacy uważajš, że widocznie nie ma już takiej palšcej potrzeby, by organizować dla nich pomoc – tłumaczy dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych.

Jako drugi powód ekspert podaje „skutecznoœć rzšdowej propagandy" straszšcej zagrożeniami ze strony uchodŸców i mówišcej o pomaganiu mieszkańcom regionów ogarniętych wojnš na miejscu. – To jednak nie byłoby tak skuteczne, gdyby nie to, że te tłumaczenia trafiajš na korzystny grunt. Polacy generalnie sš przeciwko przyjmowaniu uchodŸców, a tłumaczenie o pomocy na miejscu pozwala im zagłuszyć wyrzuty sumienia i trafia w potrzebę ludzi, by w sytuacji, gdy tyle osób doœwiadcza tak tragicznych wydarzeń, zachować się przyzwoicie – mówi Kucharczyk.

Do sumień Polaków odwoływał się także podczas konferencji podsumowujšcej 104. Œwiatowy Dzień Migranta i UchodŸcy arcybiskup Stanisław Gšdecki, przewodniczšcy Komisji Episkopatu Polski. – Każdy by chciał żyć w bezpieczeństwie, tylko tyle, że nasza postawa niewiele ma wtedy wspólnego z chrzeœcijaństwem. Egoizm osobisty, czyli troska o zachowanie własnego bezpieczeństwa, przeważa nad altruizmem – mówił dziennikarzom.

Œrednia unijna

Jak wyglšda nasze zaangażowanie na tle innych krajów Unii Europejskiej? Nie tak Ÿle. Z raportów Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UNOCHA) wynika, że jesteœmy krajem, który regularnie wpłaca na pomoc dla Syrii oraz krajów oœciennych, w których schronili się uchodŸcy. Na pomoc dla nich nie wydajemy wprawdzie tyle co Niemcy (w 2017 r. niemiecki rzšd przeznaczył na fundusz dla Syrii 329 mln dol.) czy Wielka Brytania (158,7 mln na ten sam cel w ub.r.), ale sš kraje (np. Cypr, Chorwacja, Łotwa, Portugalia), które na ten cel w cišgu minionych trzech lat nie wpłaciły nawet dolara. Polska odprowadziła zaœ w 2015 r. 1,2 mln dol., takš samš kwotę w roku 2016, a w ubiegłym – już 1,7 mln.

Sukcesywnie zwiększamy też wpłaty na fundusz dla krajów, do których uciekli Syryjczycy. W 2015 r. było to blisko milion dolarów (911 tys.), w 2016 r. – tylko 260 tys., w 2017 r. – 3,5 mln dol.

Wspólnie z innymi krajami UE wpłacamy na rzecz utworzonego w 2015 r. Instrumentu Pomocy dla UchodŸców w Turcji. Pienišdze z tego funduszu (1 mld euro z budżetu UE i 2 mld euro z wpłat krajów członkowskich) ma pomóc Turcji w zaspokojeniu bieżšcych humanitarnych i rozwojowych potrzeb uchodŸców. Polska w latach 2016–2018 wpłaci na ten fundusz 57 mln euro.

Współpraca Joanna Ćwiek

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL