Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Po Syrii rzšd wesprze uchodźców w Afryce

AFP
W 2017 r. Polska wydała 202 mln zł. 1/4 to dobrowolne wpłaty obywateli.

Jak wynika z danych zebranych przez „Rzeczpospolitš", najwięcej, bo prawie 160 mln zł, rzšd przeznaczył na pomoc dla ofiar konfliktu w Syrii. Pienišdze popłynęły do uchodŸców głównie za poœrednictwem instytucji międzynarodowych (125,2 mln zł). Rodzime organizacje rozdysponowały 31 mln zł z budżetu państwa, a w ramach własnych akcji (m.in. dobrowolnych wpłat Polaków) na pomoc dla uchodŸców zebrały ponad 46 mln zł. Łšcznie wsparliœmy potrzebujšcych kwotš przekraczajšcš 200 mln zł.

Rzšdowe wsparcie w 2017 r. było o ponad 32 mln wyższe niż w 2016 r. i o prawie 134 mln zł niż w roku 2015. Wynika to głównie z tego, że poczšwszy od 2016 r. Polska – podobnie jak pozostałe kraje UE – wpłaca do unijnego budżetu obligatoryjnš składkę w ramach tzw. instrumentu tureckiego. W 2016 r. było to 73,2 mln zł, w roku ubiegłym – 106,4 mln, a w tym składka wyniesie ok. 53 mln zł.

Prawie 19 mln zł rzšd przekazał na składki – m.in. do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, na fundusz wysokiego komisarza ONZ ds. uchodŸców (UNHCR), a także na fundusz powierniczy UE (MADAD).

Ponad 4 mln zł poszło w minionym roku na polsko-niemiecki projekt odbudowy szkół w Libanie, w których uczš się m.in. dzieci uchodŸców z Syrii. Projekt zakończy się w tym roku, ma łšcznie kosztować oba rzšdy ok. 3 mln euro.

W 2018 r., jak informuje nas MSZ, pomoc ma być kierowana głównie do poszkodowanych przez wojnę domowš w Syrii oraz konflikt w Iraku. Budżet (nieobejmujšcy składki na instrument turecki) wynosi ok. 27 mln zł.

– Będzie on zapewne sukcesywnie zwiększany o œrodki z rezerwy budżetowej – mówi nam jeden z urzędników Ministerstwa Finansów. W 2017 r. MSZ na działania humanitarne w Syrii oraz krajach, w których schronili się uchodŸcy, dostał ponad 22 mln zł. Dodatkowe 8 mln zł dostała KPRM. Pienišdze te trafiły do sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Koœciołowi w Potrzebie (PKwP). – Zostały wydane na pomoc medycznš w Syrii, m.in. leczenie dzieci z Aleppo – mówi „Rzeczpospolitej" ks. prof. Waldemar Cisło, kierujšcy stowarzyszeniem.

Według naszych informacji rzšd nie uruchomi korytarza humanitarnego. Zamierza za to zaangażować się w pomoc dla uchodŸców w Afryce. W grudniu premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska przekazała 8,5 mln euro do funduszu powierniczego na rzecz pomocy państwom afrykańskim oraz 50 mln euro na wsparcie obszarów dotkniętych kryzysem uchodŸczym w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego. – Rozważane jest uruchomienie pomocy dla uchodŸców z Erytrei oraz Sudanu – mówi nam jeden ze współpracowników Beaty Kempy, która odpowiada w rzšdzie za koordynację pomocy humanitarnej i sprawy uchodŸców.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL