Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

"Grzechem jest rezygnacja ze spotkania, nie wštpliwości"

AFP
- Dla społecznoœci lokalnych, przyjęcie, poznawanie i uznawanie oznacza otwarcie się na bogactwo różnorodnoœci bez uprzedzeń, zrozumienie potencjałów i nadziei nowo przybyłych, a także ich słaboœci i strachu - mówił papież Franciszek podczas Mszy œw. odprawionej w Œwiatowy Dzień Migranta i UchodŸcy.

Na Mszę œw. w Bazylice Watykańskiej przybyli przedstawiciele 49 krajów, w tym 2000 Filipińczyków, 1200 Ukraińców,  800 Rumunów i 650 Hindusów. Był też obecny Korpus Dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej.

W homilii Papież skupił się na problemach zwišzanych ze współczesnym kryzysem migracyjnym. Papież zaznaczył, że otwarcie się na drugiego człowieka odnosi się do zarówno do przybyszów, jak i tych, którzy ich przyjmujš.

- W dzisiejszym œwiecie, dla nowo przybyłych ugoszczenie, poznanie i uznanie oznacza poznanie i poszanowanie praw, kultury i tradycji krajów, w których zostali przyjęci. Oznacza także zrozumienie ich lęków i obaw dotyczšcych przyszłoœci. Dla społecznoœci lokalnych, przyjęcie, poznawanie i uznawanie oznacza otwarcie się na bogactwo różnorodnoœci bez uprzedzeń, zrozumienie potencjałów i nadziei nowo przybyłych, a także ich słaboœci i strachu – mówił papież.

Franciszek zauważył, że nie jest łatwo postawić się w sytuacji drugiego człowieka, zrozumieć jego myœli i doœwiadczenia. - Czasami społecznoœci lokalne obawiajš się, że nowo przybyli zakłócš ustalony porzšdek, skradnš coœ z tego, co z trudem zostało wybudowane. Także nowo przybyli majš obawy: bojš się konfrontacji, osšdu, dyskryminacji, porażki. Te obawy sš uzasadnione, oparte na wštpliwoœciach, które z ludzkiego punktu widzenia sš w pełni zrozumiałe - zaznaczał.

Papież dodał, że wštpliwoœci nie sš grzechem. - Grzechem sš jedynie wtedy, kiedy godzimy się, by to one okreœlały nasze postawy, warunkowały nasze decyzje, pomniejszały w nas szacunek i wielkodusznoœć, a ożywiały wrogoœć i odrzucenie. Grzechem jest rezygnacja ze spotkania – mówił Ojciec Œwięty.

ródło: rp.pl/ Radio Watykańskie

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL