Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

UchodŸcy

Szwajcaria zabiera uchodźcom pienišdze

PAP/EPA
UchodŸcy przybywajšcy do Szwajcarii mogš zatrzymać przy sobie jedynie 1000 franków szwajcarskich - resztę pieniędzy i wartoœciowych przedmiotów muszš przekazać państwu, jako formę zapłaty za pobyt w oœrodkach dla uchodŸców - informuje "The Guardian".

Szwajcarskie media opublikowały pokwitowanie, jakie uchodŸca z Syrii otrzymał od przedstawicieli władz po tym, jak musiał oddać ponad połowę pieniędzy, z którymi jego rodzina przyjechała do Szwajcarii. W mediach opublikowano również ulotkę informacyjnš, jakš otrzymujš uchodŸcy - wynika z niej, że każdy, kto posiada pienišdze lub kosztownoœci warte więcej niż 1000 franków szwajcarskich, jest zobligowany do przekazania wszystkich œrodków powyżej tej kwoty przedstawicielom oœrodka, do którego trafi - w zamian za pokwitowanie.

Przedstawiciele państwowej agencji imigracyjnej tłumaczš, że prawo nakazuje uchodŸcom i starajšcym się o azyl partycypować, w miarę możliwoœci, w kosztach rozpatrywania ich wniosków o azyl, a także kosztach pobytu w oœrodku dla uchodŸców. - Jeœli ktoœ zdecyduje się w cišgu siedmiu miesięcy na wyjazd ze Szwajcarii, wówczas pienišdze zostanš mu zwrócone. W innym przypadku sš one wykorzystywane do pokrycia kosztów pobytu uchodŸcy w naszym kraju - tłumaczy rzeczniczka agencji.

Osoby, których wniosek o azyl zostanie rozpatrzony pozytywnie, muszš przez okreœlony czas (do 10 lat) przekazywać do szwajcarskiego budżetu 10 proc. swojego wynagrodzenia do momentu pokrycia kosztów utrzymania w czasie rozpatrywania wniosku o azyl (koszty te okreœlono na 15 tys. franków szwajcarskich).

Zobacz także:

Eurowizja bez Polski?

 

ródło: The Guardian

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL