Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Przedsiębiorcy obawiajš się wyższych składek na ZUS

Bloomberg
Rzšd rozpocznie dyskusję na temat systemu ubezpieczeń osób prowadzšcych działalnoœć gospodarczš – zapowiedziała minister Jadwiga Emilewicz. Efektem może być podwyżka składek.

Gotowych rozwišzań i projektów jeszcze nie ma, ale jak mówiła w rozmowie z portalem Money.pl minister przedsiębiorczoœci Jadwiga Emilewicz, zielone œwiatło w zakresie głębokich zmian w systemie ubezpieczeń społecznych dał premier Mateusz Morawiecki. Jej resort wraz z Ministerstwem Finansów ma przygotować propozycje, nad którymi rozpocznie się dyskusja.

Emilewicz zaznacza, że nie jest przesšdzone, czy zmiany oznaczać będš odejœcie od systemu ryczałtowych składek na ZUS obecnie płaconych przez firmy i przejœcie na system składek uzależnionych od wysokoœci dochodów. Jednak celem ma być doprowadzenie do tego, by najlepiej zarabiajšcy płacili składkę wyższš niż 1200 zł miesięcznie.

– Niezrozumiałe jest rozpoczynanie dyskusji na temat podniesienia składek na ubezpieczenie społeczne dla częœci przedsiębiorców w sytuacji, gdy rzšd niedawno przedstawił projekt ustawy, której celem jest ograniczenie tych obcišżeń dla prowadzšcych działalnoœć gospodarczš – uważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Dla firm nowy pomysł oznacza wzrost obcišżeń. – Ponieważ mowa jest o najbogatszych przedsiębiorcach, zmiany te będš po prostu oznaczały wzrost płaconych przez nich podatków – ocenia nowy pomysł Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR.

Z kolei dr Tomasz Lasocki z Katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim podkreœla, że nie można postrzegać płacenia składek jako kary albo podatku. Składki sš pochodnš wartoœci wypracowanej przed danš osobę fizycznš.

– Obecnie składka nie jest zryczałtowana. Przedsiębiorca wskazuje, ile jego praca jest warta, i od tego obliczana jest składka. Większoœć Polaków wskazuje najniższš możliwš, stšd jest przekonanie o tym, że jest ryczałtem. Przede wszystkim więc należy uœwiadamiać przedsiębiorców – tłumaczy dr Tomasz Lasocki.

Sš też zdania odmienne.

– Uważam, że jeœli ktoœ mieni się przedsiębiorcš, to powinien być w stanie zarobić na składki na ubezpieczenia społeczne – mówi dr Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego.

Większa zgodnoœć panuje co do tego, że składki powinny być proporcjonalne do efektu ekonomicznego prowadzonej działalnoœci gospodarczej.

– Tš miarš powinien być jednak dochód, a nie przychód, jak obecnie zakłada rzšd – uważa Łukasz Kozłowski. – Zasady oskładkowania nie mogš być identyczne jak w przypadku pracowników na etacie, gdyż dochód uzyskiwany przez przedsiębiorców ma charakter mieszany – jest dochodem zarówno z pracy, jak i zaangażowanego kapitału – dodaje Kozłowski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL