Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia turystyczne. Czego boimy się na urlopie

Adobe Stock
Ubezpieczyciele kuszš obniżkami cen i poszerzonš ofertš. Klienci chcš aby polisa działała także wtedy, gdy coœ złego stanie się im po spożyciu alkoholu.

Wprowadzona w ubiegłym roku w ubezpieczeniach turystycznych wielu towarzystw klauzula alkoholowa okazała się strzałem w dziesištkę.

W tym roku asekuratorzy nie proponujš tak spektakularnych nowoœci, ale zwiększajš maksymalne sumy ubezpieczenia, wprowadzajš ochronę mieszkania na czas wyjazdu czy zapewniajš pokrycie kosztów leczenia turysty także po powrocie do kraju.

Ochrona po alkoholu

Najgłoœniejszymi nowoœciami w ubezpieczeniach turystycznych, jakie na przestrzeni mniej więcej ostatniego roku pojawiły się na rynku, sš klauzule dotyczšce aktów terroru oraz alkoholowa.

– Oba te rozwišzania pozwalajš włšczyć do ochrony zdarzenia powstałe wskutek ryzyk, które do niedawna w zasadzie bez wyjštków znajdowały się na liœcie wyłšczeń odpowiedzialnoœci we wszystkich towarzystwach – Jakub Nowiński, członek zarzšdu w multiagencji Superpolisa Ubezpieczenia.

Klauzula alkoholowa to zapis w umowie, za sprawš którego klient ma pełnš ochronę ubezpieczeniowš również gdy w jego organizmie znajdował się alkohol i był on jednš z przyczyn wypadku, któremu uległ. Standardowo alkohol powoduje wyłšczenie ochrony z kosztów leczenia, NNW i kosztów leczenia i assistance.

– W I kwartale tego roku ok. 23 proc. zakupionych polis zostało poszerzone o tę klauzulę – podaje Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensie.

Równie chętnie turyœci zabezpieczajš się na wypadek terroryzmu.

– W zeszłym roku ok. 19 proc. wystawionych polis zostało uzupełnionych o klauzulę dotyczšcš skutków aktów terroru – mówi Paduszyński. – W tym roku na objęcie ochronš również tego ryzyka zdecydowało się już ok. 13 proc. ubezpieczonych.

Klienci bardziej œwiadomi

Jak twierdzš asekuratorzy, Polacy z coraz większš rozwagš podchodzš do zakupu ubezpieczeń na czas wyjazdów zagranicznych. Nie ograniczajš się już wyłšcznie do rozwišzań proponowanych przez biura podróży czy systemy rezerwacji biletów lotniczych bšdŸ noclegów.

– Klienci decydujšcy się na zakup ubezpieczenia turystycznego przede wszystkim zwracajš uwagę na zakres ubezpieczenia oraz wysokoœć sumy ubezpieczenia kosztów leczenia – tłumaczy Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance. – Biorš pod uwagę szereg opcji dodatkowych, które mogš być oferowane w ramach ubezpieczeń turystycznych czyli ubezpieczenie OC, ubezpieczenie bagażu czy rezygnacji z wyjazdu.

Towarzystwa wychodzš naprzeciw tym oczekiwaniom i oferujš coraz więcej opcji dodatkowych, o które można wzbogacić polisę.

Przed długim weekendem z nowš ofertš polisy dla turystów wyszła Aviva, która m.in. proponuje do typowego zakresu ochrony proponuje szereg opcji dodatkowych, w tym ubezpieczenie nieruchomoœci na czas wyjazdu. PZU niedawno wprowadził opcję kontynuowania leczenia po powrocie z podróży. Link4 chce zaœ zwiększyć do 800 tys. zł maksymalnš sumę kosztów leczenia i assistance.

Towarzystwa konkurujš też zakresem assistance. Np. Generali oferuje odzyskiwanie danych z aparatów fotograficznych.

Polisy na mundial

Towarzystwa spodziewajš się obecnie, że na rynku pojawiš się pakiety zwišzane z mundialem. Gospodarzem piłkarskich mistrzostw œwiata w tym roku jest Rosja.

Standardowo wymagane jest tam posiadanie wizy, a w ramach dopełnienia obowišzku wizowego pojawia się koniecznoœć wykupienia polisy turystycznej z kosztami leczenia nie mniejszymi niż 30 tys. euro.

– Obowišzek wizowy został zniesiony dla kibiców, jednak z perspektywy zachodniego turysty bardzo ważna jest posiadanie ubezpieczenia, które pokryje np. koszt repatriacji ze szpitala do Polski – tłumaczy Piotr Ruszowski. – Ubezpieczyciele mogš być zainteresowani oferowaniem pakietów mundialowych – dodaje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL