Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia

KUKE ubezpieczy polski eksport do Iranu

123rtf
Polskim eksporterom będzie łatwiej handlować z Iranem. Wzroœnie bezpieczeństwo transakcji dzięki ubezpieczaniu kredytów eksportowych do tego kraju.
Takš możliwoœć otworzył Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych na wniosek Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE. Ubezpieczenia œrednio i długoterminowych kredytów eksportowych oraz inwestycji w Iranie w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa sš dostępne od poczštku marca. Obecnie trwa nabór wniosków o ubezpieczenie. Do KUKE zgłaszajš się już także podmioty irańskie zainteresowane współpracš z polskimi dostawcami, a także banki gotowe do udzielenia finansowania dla takich transakcji. Należnoœci eksportowe z odroczonym do 2 lat terminem płatnoœci dla polskich firm FMCG od kontrahentów z Iranu ubezpiecza Korporacja od wielu lat. Na rynku irańskim cieszš się m.in. polskie słodycze i ciastka. W ostatnich kilku dniach KUKE wyszła z inicjatywš uruchomienia ubezpieczeń dla kontraktów finansowanych kredytem œrednio i długoterminowym na dostawy m.in. maszyn i urzšdzeń, œrodków transportu, oraz usług realizowanych przez polskie firmy działajšce w Iranie. To efekt wzrostu zainteresowania tym rynkiem po zniesieniu nałożonych na Iran sankcji zwišzanych z programem jšdrowym. Polscy przedsiębiorcy chcš skorzystać z możliwoœci, które stworzyło otwarcie irańskiego rynku, zwłaszcza że gospodarka Iranu, pomimo sankcji, była uważana za jednš z najbardziej dynamicznych na Bliskim Wschodzie. 80 milionów konsumentów kreuje ogromny potencjał gospodarczy. Polskie firmy liczš na kontrakty w takich sektorach jak wydobywczy, górniczy, transportu oraz ochrony œrodowiska. Według KUKE, chęć polsko-irańskiej współpracy gospodarczej dodatkowo wzmacniajš pozytywne prognozy makroekonomiczne zaprezentowane przez analityków Międzynarodowego Funduszu Walutowego w ostatniej odsłonie World Economic Outlook. Obecnie, po formalnym zniesieniu sankcji, możemy spodziewać się jeszcze lepszych prognoz zwłaszcza dla 2017 i 2018 roku – informuje KUKE. Jej prezes, Marek Czerski, weŸmie udział w planowanej na 6-9 marca misji gospodarczej do Iranu.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL