Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ubezpieczenia i odszkodowania

SN rozstrzygnie, czy ubezpieczyciele zapłacš zadośćuczynienia bliskim poszkodowanych w wypadkach

Bliscy ofiar wypadków występujš o wysokie zadoœćuczynienia
123RF
Sšd Najwyższy rozstrzygnie, czy bliskim poszkodowanych w wypadkach należy się zadoœćuczynienie.

Komisja Nadzoru Finansowego zaprezentowała właœnie szacunki ekstrawydatków, jakie mogš czekać firmy ubezpieczeniowe, oraz ich wpływ na OC komunikacyjne, gdyby Sšd Najwyższy przesšdził, że najbliższym poszkodowanego w wypadku przysługuje zadoœćuczynienie.

KNF przyłšczyła się do pytania prawnego do SN Aleksandry Wiktorow, rzecznika finansowego, w którym opowiada się ona za tym, by bliscy poszkodowanego mieli prawo do zadoœćuczynienia.

KNF przestrzega przed skutkami przyjęcia tego stanowiska.

Dodajmy, że werdykt SN będzie istotny nie tylko dla firm ubezpieczeniowych, ale także innych ubezpieczeń, np. rolników. W głównej mierze chodzi o tzw. stany terminalne czy wegetatywne, kiedy poszkodowany żyje, ale nie ma z nim kontaktu lub jest bardzo ograniczony.

Kodeks i wyroki

Kodeks cywilny tej kwestii nie reguluje, a system ochrony dóbr osobistych niechętnie rekompensuje krzywdę bliskich poszkodowanego. Można jednak zauważyć coraz więcej orzeczeń korzystnych dla bliskich. Na przykład w wyroku z 10 lutego SN stwierdził, że poważne obrażenia ograniczajšce kontakt dzieci z ojcem (poszkodowanym w wypadku) uprawniajš je do zadoœćuczynienia od zakładu ubezpieczeń.

– Więzi rodzinne stanowiš dobro osobiste wymagajšce ochrony – wskazała tam sędzia Agata Zajšc. Orzecznictwo jest wcišż jednak rozbieżne, zapadajš zupełnie odmienne wyroki w bardzo podobnych sprawach.

Skutki wykładni

Ponieważ tych wyroków wcišż nie ma dużo, KNF posłużyła się danymi dotyczšcymi zadoœćuczynień dla bliskich œmiertelnych ofiar. Pokazujš one, że jeden taki przypadek skutkuje œrednio wypłatš œwiadczenia dla trzech osób z rodziny, po 33 tys. zł. Według szacunków KNF te ekstrawydatki w zależnoœci od zakresu ochrony mogš wymagać podwyżki od 0,5 do 5,5 proc. ceny polis OC, które już i tak w ostatnich latach zdrożały.

Jeszcze bardzie martwi KNF to, że pozytywna uchwała SN uruchomi roszczenia dotyczšce przeszłoœci, nawet sprzed 20 lat. Wydatku tego nie wkalkulowano zaœ w sprzedanych polisach. Może to więc bardzo poważne uderzyć w częœć firm ubezpieczeniowych. Podpisany przez Marcina Pachuckiego, zastępcę przewodniczšcego KNF, wniosek apeluje do SN, by wzišł pod uwagę grożšce firmom ubezpieczeniowym dodatkowe wydatki, a w razie uznania prawa do zadoœćuczynienia nakazał stosowanie wykładni SN tylko na przyszłoœć.

– Uważam, że koszty materialne i duchowe rodziny osoby w stanie ekstremalnym mogš być wyższe niż osoby zmarłej, dlatego należy jej się wsparcie majštkowe, a o jego zakresie powinien decydować indywidualnie sšd – wskazuje adwokat Roman Nowosielski. – Żadnej tablicy odszkodowań nie da się tu ustalić.

sygn. akt III CZP 69/17

 

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

 
prof. Marcin Orlicki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Sšd Najwyższy może odpowiedzieć na tak, czyli że najbliższym poszkodowanego przysługuje zadoœćuczynienie za ich cierpienia i dolegliwoœci. Może też odpowiedzieć przeczšco. Obie te stanowcze odpowiedzi będš lepsze niż odpowiedŸ w rodzaju, że sšd może zasšdzić zadoœćuczynienie, ale po spełnieniu takich to a takich przesłanek. Taki werdykt utrzymywałby rozbieżnoœci w orzecznictwie i niepewnoœć dla firm ubezpieczeniowych. Jeżeli SN przesšdzi, że zadoœćuczynienie się należy, to oczywiœcie zwiększy to obcišżenia finansowe firm ubezpieczeniowych. Dlatego lepszym sposobem wytyczenia granicy ich odpowiedzialnoœci byłaby interwencja ustawodawcy.
 
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL