Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport drogowy

Szykujš nowe odcinki ekspresówki S7

123rf.com
W drugiej połowie roku rozkręcajš się inwestycje na drodze ekspresowej S7.

W œrodę 13 wrzeœnia rozstrzygnięty został przetarg na zaprojektowanie i budowę 21,5-kilometrowego odcinka Mława - Strzegowo. To kolejny z czterech fragmentów trasy na terenie województwa mazowieckiego, przygotowywany do przebudowy. W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięty został przetarg na budowę 22-kilometrowego odcinka S7 Napierki - Mława.

Odcinek pomiędzy Mławš a Strzegowem wybuduje konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure z Warszawy oraz PORR Bau z Wiednia. Podczas wyboru ofert brano pod uwagę cenę, a także dwa inne kryteria: termin wykonania oraz warunki gwarancji. PORR zaproponował 446,2 mln zł. Potencjalni wykonawcy mogli na etapie składania ofert zaproponować realizację przedsięwzięcia w terminie od 34 do 37 miesięcy. Wszyscy zadeklarowali 34 miesišce, podobnie jak 10-letniš gwarancję jakoœci wykonanych prac. Konsorcjum PORR, jeszcze przed przystšpieniem do robót w terenie, będzie musiało przygotować projekty budowlane, a następnie wystšpić o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Pozostałe dwa odcinki trasy S7, jakie będš przebudowywane na terenie Mazowsza, to Strzegowo-Pieńki o długoœci 22 kilometrów oraz Pieńki – Płońsk o długoœci prawie 14 kilometrów.

Z kolei miesišc wczeœniej podpisano trzy umowy na projekt i budowę południowego wylotu S7 z Warszawy (od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy - POW) do obwodnicy Grójca. Inwestycja została podzielona na trzy kontrakty. Blisko 7-kilometrowy odcinek od POW do Lesznowoli, od Lesznowoli do Tarczyna o długoœci 15 kilometrów oraz pomiędzy Tarczynem a Grójcem o długoœci 8 kilometrów. Na trasie zaplanowano budowę 6 węzłów: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ oraz Tarczyn Południe. Przy czym na odcinku pomiędzy Południowš Obwodnicš Warszawy a Lesznowolš będš dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, a od Lesznowoli do Grójca – po dwa pasy ruchu, za to z 12-metrowš rezerwš pod trzeci pas.

Droga ekspresowa S7 biegnie od Gdańska poprzez aglomerację warszawskš, województwo œwiętokrzyskie i aglomeracje krakowskš do Rabki Zdrój. Jej projektowana długoœć przekracza 700 kilometrów, co daje jej status najdłuższej drogi ekspresowej w Polsce.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL