Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport drogowy

Polska wypychana z unijnego rynku

Międzynarodowe przewozy transportowe realizuje 150 tys. tirów z Polski. Wywołuje to złoœć rywali z Europy Zachodniej
Bloomberg
Bruksela dzieli unijny rynek wewnętrzny na Zachód i Wschód. „Rzeczpospolita" dotarła do niepokojšcych projektów Komisji Europejskiej.

W œrodę KE przedstawi pakiet drogowy – zestaw 12 regulacji prawnych. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że częœć z nich będzie bardzo niekorzystna dla polskiej branży transportowej, która jest liderem na europejskim rynku przewozów międzynarodowych. Przede wszystkim Bruksela chce, żeby kierowcy byli traktowani jak pracownicy delegowani. Poczštkowo propozycja mówiła, że po dziewięciu dniach w trasie za granicš kierowca zaczyna wypełniać definicję pracownika delegowanego, czyli np. trzeba mu wypłacać lokalnš płacę minimalnš i spełniać skomplikowane wymogi administracyjne. W dalszych pracach okres ten został skrócony do siedmiu, następnie do pięciu, a ostatecznie w projekcie znalazła się liczba trzech dni.

Trzy razy więcej

Polska branża transportowa uważa, że dziewięć dni byłoby rozsšdnym kompromisem, a w zamówionej przez samš Komisję analizie skutków ekonomicznych projektu eksperci stawiajš tezę, że delegowanie powinno się zaczynać od siedmiu dni. Propozycja trzech dni oznacza faktycznie wycięcie z rynku polskiej konkurencji, co jest bardzo na rękę kilku krajom Europy Zachodniej. Niemcy i Francja wprowadziły obostrzenia dla kierowców zagranicznych, w tym np. płacę minimalnš. Komisja rozpoczęła przeciwko nim procedury o naruszenie unijnego prawa, ale teraz sama to prawo zmienia, tak aby dogodzić tym dwóm krajom.

Kolejnym ograniczeniem będzie wymóg powrotu kierowcy do kraju po trzech tygodniach jeżdżenia na drogach zagranicznych na minimum tydzień wypoczynku. Obecnie obowišzuje wymóg odpoczynku dwudniowego po pięciu dniach pracy, ale nie trzeba wracać do swojego kraju. Wreszcie Komisja zamierza też zaostrzyć wymogi dotyczšce kabotażu, czyli przewozów dokonywanych np. przez polskš firmę między dwoma niemieckimi miastami.

Obecnie jeden kierowca mógł œwiadczyć nieograniczonš liczbę przewozów kabotażowych w danym kraju przez maksimum siedem dni w miesišcu. Komisja chce to ograniczyć do zaledwie trzech operacji kabotażu w cišgu trzech dni.

SprawdŸ profile 2 tys. najlepszych polskich pracodawców

Wyszehradzki protest

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, przeciwko propozycji traktowania kierowców jak pracowników delegowanych już po trzech dniach jazdy na zagranicznych drogach protestowali komisarze z Polski, Węgier i Czech, ale otoczenie przewodniczšcego Junckera nie wzięło tego pod uwagę. Elżbieta Bieńkowska zamierza złożyć w œrodę oficjalny sprzeciw, co byłoby pierwszym takim przypadkiem w historii Komisji. Zazwyczaj bowiem decyzje podejmuje się jednomyœlnie.

To niejedyna zła informacja dotyczšca jednolitego rynku UE. „Rzeczpospolita" dotarła do wspólnego listu Berlina i Paryża, które chcš ograniczenia zasad delegowania pracowników idšcego jeszcze dalej niż i tak już restrykcyjna propozycja Komisji Europejskiej. Pomysł ten jest obecnie przedmiotem prac unijnej Rady, czyli przedstawicieli rzšdów, którzy 16 czerwca majš przyjšć wspólne stanowisko na negocjacje z Parlamentem Europejskim. Francja i Niemcy chcš np. dodania do praw pracowników delegowanych diet na wyżywienie, transport i hotele, wymogów dotyczšcych okresów płacenia składek społecznych w kraju pochodzenia przed delegowaniem czy rozbudowania aparatu i procedur administracyjnych dotyczšcych pracowników delegowanych. Francuski prezydent Emmanuel Macron chce sygnału o ograniczeniu delegowania przed zaplanowanymi na 19 czerwca wyborami parlamentarnymi we Francji. A Komisja Europejska gotowa jest poprzeć jego stanowisko, żeby zmniejszyć poparcie dla Frontu Narodowego pod przywództwem Marine Le Pen.

Odrębny budżet dla strefy euro

Komisja Europejska w œrodę przedstawi też projekt reformy zarzšdzania gospodarczego w strefie euro. Z naszych informacji wynika, że zawrze w nim propozycję stworzenia po 2020 roku odrębnego budżetu dla 19 państw posługujšcych się wspólnš walutš. Pienišdze do tego funduszu będš w przyszłoœci konkurencjš dla budżetu ogólnego, którego Polska jest jednym z największych beneficjentów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL