Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Aero2 ze zmienionš rezerwacjš częstotliwości 2600 MHz

Urzšd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że wydał dziœ Aero2, spółce zależnej Polkomtela (Grupa Cyfrowy Polsat) zmienionš decyzję rezerwacyjnš pasma 2600 MHz.

Pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy i zdjšł z niej zobowišzania inwestycyjne dotyczšce pasma 2600 MHz.

W zamian nałożył na operatora obowišzek œwiadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu (BDI) w kolejnych latach. Zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami z regulatorem Aero 2 mogło zaniechać jej œwiadczenia już grudniu.

To już druga zmiana rezerwacji pasma 2600 MHz dla Aero2. Pierwotnie wydany dokument z 2009 r. nakładał na firmę obowišzek wykorzystania częstotliwoœci w taki sposób, że do końca 2012 r. zbuduje sieć wykorzystujšcš tę częstotliwoœć, a docierajšcš do 25 proc. populacji kraju. Szczegółowe warunki mówiły, że w co najmniej 200 gminach powstać ma przynajmniej 1 stacja bazowa. W 2014 r. zasięg miał urosnšć do 50 proc. populacji, a stacje ulokowane miały zostać w 400 gminach.

Pierwsza modyfikacja rezerwacji pasma 2600 MHz przesunęła wskazane terminy o dwa lata każdy, co oznaczało, że po weryfikacji stanu inwestycji w sieć w paœmie 2600 MHz UKE musiałby w grudniu tego roku odebrać częstotliwoœci Aero2.

Rozmowy UKE i operatora przyniosły jednak najwyraŸniej inny skutek. Aero 2 nie musi dziœ budować sieci w paœmie 2600 MHz, ale może. Motywować go do tego powinien fakt, że dopiero w trzy lata od momentu gdy infrastruktura ta obejmie zasięgiem 50 proc. populacji Polaków będzie mógł przestać oferowania BDI.

BDI Aero 2 działa na innych częstotliwoœciach. Jak podaje UKE, może wykorzystywać pasmo do 1000 MHz (20 proc. pojemnoœci sieci) oraz uzupełniajšco 2100 i 1800 MHz. Ma obowišzek oferować BDI na obszarze zamieszkanym przez 75 proc. Polaków. Operator nie precyzuje ile osób korzysta z BDI. Informuje jedynie, że jest to kilkaset tysięcy użytkowników w skali kraju. Œrednia wieku użytkowników bezpłatnego Internetu od Aero2 to niespełna 40 lat.

Zgodnie z decyzjš UKE, w bezpłatnym dostępie do sieci, Aero2 oferuje połšczenie z prędkoœciš maksymalnie 512 kB/s. Taka szybkoœć powinna wystarczyć do przeglšdania stron internetowych, sprawdzania poczty czy też bezproblemowego załatwienia spraw on-line. Co istotne, Aero2 nie nakłada żadnych limitów wielkoœci transferu. Warunkiem korzystania z sieci jest koniecznoœć wpisywania kodu Captcha co 60 minut.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL