Telekomunikacja i IT

Aero2 ze zmienioną rezerwacją częstotliwości 2600 MHz

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że wydał dziś Aero2, spółce zależnej Polkomtela (Grupa Cyfrowy Polsat) zmienioną decyzję rezerwacyjną pasma 2600 MHz.

Pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy i zdjął z niej zobowiązania inwestycyjne dotyczące pasma 2600 MHz.

W zamian nałożył na operatora obowiązek świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu (BDI) w kolejnych latach. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z regulatorem Aero 2 mogło zaniechać jej świadczenia już grudniu.

To już druga zmiana rezerwacji pasma 2600 MHz dla Aero2. Pierwotnie wydany dokument z 2009 r. nakładał na firmę obowiązek wykorzystania częstotliwości w taki sposób, że do końca 2012 r. zbuduje sieć wykorzystującą tę częstotliwość, a docierającą do 25 proc. populacji kraju. Szczegółowe warunki mówiły, że w co najmniej 200 gminach powstać ma przynajmniej 1 stacja bazowa. W 2014 r. zasięg miał urosnąć do 50 proc. populacji, a stacje ulokowane miały zostać w 400 gminach.

Pierwsza modyfikacja rezerwacji pasma 2600 MHz przesunęła wskazane terminy o dwa lata każdy, co oznaczało, że po weryfikacji stanu inwestycji w sieć w paśmie 2600 MHz UKE musiałby w grudniu tego roku odebrać częstotliwości Aero2.

Rozmowy UKE i operatora przyniosły jednak najwyraźniej inny skutek. Aero 2 nie musi dziś budować sieci w paśmie 2600 MHz, ale może. Motywować go do tego powinien fakt, że dopiero w trzy lata od momentu gdy infrastruktura ta obejmie zasięgiem 50 proc. populacji Polaków będzie mógł przestać oferowania BDI.

BDI Aero 2 działa na innych częstotliwościach. Jak podaje UKE, może wykorzystywać pasmo do 1000 MHz (20 proc. pojemności sieci) oraz uzupełniająco 2100 i 1800 MHz. Ma obowiązek oferować BDI na obszarze zamieszkanym przez 75 proc. Polaków. Operator nie precyzuje ile osób korzysta z BDI. Informuje jedynie, że jest to kilkaset tysięcy użytkowników w skali kraju. Średnia wieku użytkowników bezpłatnego Internetu od Aero2 to niespełna 40 lat.

Zgodnie z decyzją UKE, w bezpłatnym dostępie do sieci, Aero2 oferuje połączenie z prędkością maksymalnie 512 kB/s. Taka szybkość powinna wystarczyć do przeglądania stron internetowych, sprawdzania poczty czy też bezproblemowego załatwienia spraw on-line. Co istotne, Aero2 nie nakłada żadnych limitów wielkości transferu. Warunkiem korzystania z sieci jest konieczność wpisywania kodu Captcha co 60 minut.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL