Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Studenci prawa z goglami VR

1
Zajęcia na studiach prawniczych będš prowadzone w rzeczywistoœci wirtualnej (VR). Akademia Leona KoŸmińskiego stworzyła grę edukacyjnš dla przyszłych prawników. Dzięki specjalnym goglom, studenci będš w niej przeprowadzać oględziny miejsca przestępstwa. To pierwszy taki projekt na studiach prawniczych w Polsce.

WyobraŸmy sobie prokuratora na miejscu zbrodni. Wchodzi do przestronnego pokoju. Ostrożnie podnosi z szachownicy figurę. Otwiera szufladę. Za biurkiem na krzeœle widzi denata z pistoletem w ręku i ranš postrzałowš głowy. Teraz mężczyzna idzie w głšb pokoju. Otwiera sejf. Ale czy nie popełnił błędu? Oceni to wykładowca Akademii L. KoŸmińskiego w Warszawie na zajęciach z kryminalistyki. Bo rzecz nie dzieje się naprawdę. Choć mogłaby. Człowiek, przeprowadzajšcy oględziny miejsca zbrodni, jest studentem. Uczy się właœciwego postępowania na miejscu zdarzenia - w rzeczywistoœci wirtualnej. Studiujšcy prawo zakładajš gogle VR i muszš działać tak, jakby już byli specjalistami w zakresie kryminalistyki. - Student jest w wirtualnym pokoju. Jego zadanie to zabezpieczenie œladów i dowodów rzeczowych, aby ustalić charakter zdarzenia. W przypadku zabójstwa trzeba odpowiedzieć na pytanie, kto był sprawcš - wyjaœnia prof. Monika Całkiewicz, autorka scenariusza wirtualnej gry.

Uczestnicy zajęć wcielajš się w rolę œledczego. Następnie wykładowca analizuje ich pracę, wskazujšc popełnione błędy, np. pominięcie œladów lub nieprawidłowš kolejnoœć ich zabezpieczania. - Nawet specjaliœci je popełniajš. Dlatego pożyteczne będzie uczenie przyszłych prawników profesjonalnych praktyk przez doœwiadczenie, które do złudzenia przypomina rzeczywistš sytuację - przekonuje prof. Całkiewicz.

Studenci na razie majš do dyspozycji dwa pomieszczenia. Ale - jak zaznacza Daria Kowalska - pomysłodawczyni projektu, projekt będzie rozwijany. - Dodamy kolejne elementy, nowe dowody i scenariusze. W przyszłoœci zamierzamy wykorzystywać VR także do nauki innych przedmiotów – zapowiada.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL