Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

"Ślub" Gombrowicza w reżyserii Anny Augustynowicz

WST
Inscenizacja „Œlubu" dokonana przez Annę Augustynowicz to jedno z najwybitniejszych odczytań tego dramatu. Klasš i jakoœciš mogš być porównywane ze spektaklem Jarockiego.

Dobrze się stało, że widzowie Warszawskich Spotkań Teatralnych majš okazję obejrzeć triumfatora ostatniego Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Genialnoœć tego spektaklu polega na jego klarownoœci, konsekwencji (to Anna Augustynowicz) i œwietnym aktorstwie (tu zwłaszcza Grzegorz Falkowski). Augustynowicz, w przeciwieństwie do wielu reżyserów, nie odczytała tego utworu jako dramatu politycznego. Potraktowała go raczej jako znakomitš partyturę o sile teatru i wyobraŸni, ale też odpowiedzialnoœci za słowo, które stwarza okreœlonš rzeczywistoœć.

Akcja opolsko-szczecińskiego spektaklu rozgrywa się na pustej scenie. Ascetyczna, jak zwykle u Marka Brauna, scenografia to długi stół, kilka krzeseł i taboretów oraz klęcznik-konfesjonał. Reszta dzieje się w wyobraŸni widzów.

Dla Henryka ta opowieœć jest rodzajem wyzwolenia, pokonania własnych fobii, dramatem osobistym, rozpisaniem na role wewnętrznych konfliktów, kompleksów, namiętnoœci. Jego duszę rozdzierajš sprzeczne pragnienia. Poczuciu niewiary i nihilizmu towarzyszy potrzeba œwiętoœci. Marzenie o erotycznej perwersji, a czasem wręcz wyuzdaniu – przeplata się z tęsknotš za idealnš miłoœciš i stworzeniem szczęœliwej rodziny. Niezłomnoœć i bezkompromisowoœć idš w parze z potrzebš akceptacji i uznania. Henryk-reżyser pragnie zapanować nad własnš wyobraŸniš, pokonać jej bezsens i anarchię, „wzišć jš za mordę". Ten proces idzie w parze z prywatnš rozprawš z Bogiem.

Henryk (Grzegorz Falkowski) staje się reżyserem własnego snu. Powołuje do życia postaci dramatu. Obserwatorem tego jest Władek (Jędrzej Wielecki), przyjaciel wierny i oddany. Na poczynania druha patrzy z fascynacjš i zaufaniem. Komentarzami często sprowadza go na ziemię. Można też potraktować go jako jasnš stronę duszy samego Henryka, uosobienie jego marzenia o wolnoœci majšce w sobie resztki czystoœci i niewinnoœci. Ciemnš stronš tej duszy, demonem, który burzy spokój, przywołuje niepewnoœć, poczucie destrukcji i chaosu, jest oczywiœcie Pijak (Arkadiusz Buszko).

Falkowski jako Henryk stworzył wielkš kreację, przez dwie godziny ma całkowite panowanie nad widzem, wiedzie z nim pasjonujšcy dialog o sile teatru, ale też sile wyobraŸni, destrukcyjnej i kreacyjnej roli słowa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL