Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Warlikowski w Londynie: Wyjštkowa opera więzienna

Na pierwszym planie: Grant Doyle (Mały Więzień) Willard W. White (Gorianczikow)
Clive
Krzysztof Warlikowski zadebiutował w Londynie, a publicznoœć wydała się nieco zdezorientowana.

Korespondencja z Londynu

To wszakże tylko po częœci można uznać za sprawę samego reżysera, ponieważ œrodowa premiera w londyńskiej Covent Garden jest znacznie bardziej skomplikowana. Po raz pierwszy w szacownym przybytku brytyjskiej Opery Królewskiej zagoœcił nie tylko polski reżyser, ale i samo dzieło – „Z domu umarłych” Leoša Janáčka – chyba jeszcze bardziej niezwykłe niż teatr, jaki konsekwentnie kreuje Krzysztof Warlikowski.

W latach 20. ubiegłego stulecia, a więc u schyłku życia, Leoš Janáček zainteresował się powieœciš, a właœciwie reportażem Fiodora Dostojewskiego, w którym opisał on lata spędzone na zesłaniu. Tak powstała jedyna w swoim rodzaju „opera więzienna”, bez wyrazistej akcji, będšca obrazem losu jednostek w sytuacji życia w przymusie. „Z domu umarłych” to muzycznie i dramaturgicznie utwór wyjštkowy, zaliczany do najważniejszych oper XX wieku. Nie zmienia to faktu, że nie goœci zbyt często na scenach, nigdy nie był wczeœniej w Covent Garden prezentowany.

Lektury młodoœci

Co wyniknęło w Londynie z pracy polskiego reżysera nad dziełem znakomitego czeskiego kompozytora według powieœci genialnego Rosjanina? W pewien sposób na to pytanie odpowiedział Brytyjczykom jeszcze przed premierš Krzysztof Warlikowski:

– Zanim przystšpiłem do pracy – wyjaœniał – zdecydowałem, że nie przeczytam na nowo jego powieœci. Dostojewski był dla mnie bardzo ważnym pisarzem, gdy miałem ze 20 lat, pozostał w mej pamięci i wywarł niewštpliwie wpływ na to, jak postrzegam œwiat. Postanowiłem natomiast wczytać się w adaptację zrobionš przez Janáčka, która nie jest tak rosyjska, lecz bardziej uniwersalna. I to dla mnie było istotniejsze. Więzienny œwiat istnieje przecież wszędzie, także w zachodniej demokracji. Nie tylko w Stambule, Moskwie czy Pekinie ludzie nadal płacš wysokš cenę za wolnoœć wypowiedzi.

O tym właœnie chciał zrobić w Londynie spektakl. Miał ku temu podstawy, bo Gorianczikow, jeden z bohaterów opery, jest więŸniem politycznym, wrzuconym w zbiorowisko tych, którzy zamordowali w afekcie albo po pijanemu własne żony czy rywali. Od jego przybycia i od gorzkiej lekcji, jakiej pałkami udzielajš mu strażnicy za to, że chciał dochodzić należnych mu praw, zaczyna się „Z domu umarłych”.

Więzienia na całym œwiecie i w każdej epoce sš takie same – przekonuje Krzysztof Warlikowski i przy pomocy Małgorzaty Szczęœniak oraz jej sprawdzonych pomysłów zbudował w Covent Garden tę zamkniętš przestrzeń. Kto œledzi twórczoœć obojga artystów, zna dobrze ich teatralny œwiat ograniczony wysokimi œcianami, z rzędem krzeseł po boku lub z tyłu, z ruchomym pomieszczeniem-klatkš wjeżdżajšcym co pewien czas na scenę.

Tu taka właœnie scenografia pełni funkcję więziennych pomieszczeń. Tym razem jest utrzymana w zimnych, surowych barwach i znów robi wrażenie.

Pierwszy akt opery trzyma w napięciu. Potem jednak napięcie siada, a całoœć rozpada się na szereg epizodów. Tylko niektóre z nich potrafiš wstrzšsnšć tak jak wspaniale podana przez duńskiego barytona Johana Reutera opowieœć Szyszkowa podstępem ożenionego z kobietš, która kochała innego.

Beznadziejne położenie

Janáčkowi nie zależało aż tak bardzo na przykuciu uwagi widza dynamicznš akcjš, przede wszystkim chciał nas poruszyć, prezentujšc losy ludzi i ich beznadziejne położenie. To nic, że każdy – z wyjštkiem Gorianczikowa – ma ciężkie przewinienia na sumieniu. Czy jednak nie gorsze jest to, że egzystujš bez szans na odmianę swego losu?

Spektakl ma bardzo wysoki poziom muzyczny dzięki orkiestrze prowadzonej przez Brytyjczyka Marka Wiggleswortha oraz solistom. A jest ich w tej męskiej operze aż 17 oraz jedna kobieta. Niemal każdy ma swój epizod, ale – co ciekawe – najmniej wyraziœcie wypada ten, na którym reżyserowi najbardziej zależało. To oczywiœcie Gorianczikow, w którego wciela się ulubiony œpiewak Warlikowskiego, pochodzšcy z Jamajki, Willard W. White, artysta z ogromnym doœwiadczeniem i o bogatej karierze.

Najbardziej brakuje temu spektaklowi scenicznej spójnoœci. Swoim zwyczajem Krzysztof Warlikowski wprowadził postaci dodatkowe, innym kazał pozostać na scenie, mimo że kompozytor zaplanował dla nich tylko krótkš chwilę obecnoœci. W tym bogactwie drugiego i trzeciego planu, wœród snujšcych się różnych więziennych tancerzy z agresywnš choreografiš czy koszykarzy dramat człowieka staje się momentami mało istotny.

Londyńska publicznoœć podzieliła się zatem w swoich reakcjach, bo jeœli ktoœ myœli, że Brytyjczycy sš bardziej chłodni w wyrażaniu swych operowych wrażeń od innych nacji, ten jest w błędzie. Potrafiš emocjonalnie pokazać zarówno uznanie, jak i dezaprobatę. Tak było właœnie tym razem.

Nie zmienia to faktu, że podczas swych reżyserskich wędrówek po Europie Krzysztof Warlikowski zaliczył nowe, niezwykle ważne miejsce. Na razie nie wie jeszcze, czy do Londynu wróci, zresztš przed nim kolejny, istotniejszy debiut – latem tego roku na festiwalu w Salzburgu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL