Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Wojciech Malajkat liczy na wsparcie Donalda Trumpa

AFP
Kultura w pojedynku z polityka staje zwykle na straconej pozycji.

Najlepszym tego przykładem może być trwajšcy w Warszawie Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych. Przebieg tej cenionej i przygotowywanej od wielu miesięcy z wielkim trudem przez Akademię Teatralnš w Warszawie imprezy może być znaczšco zakłócony. A wszystko przez wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa.

Patron honorowy Festiwalu prezydent Andrzej Duda na miejsce spotkania swego amerykańskiego goœcia z warszawiakami plac Krasińskich. To sprawiło, że sšsiadujšca z placem Akademia Teatralna znalazła się w miejscu wyłšczonym z ruchu, pilnie strzeżonym, do którego 4 i 5 lipca dla goœci Festiwalu praktycznie nie będzie wstępu. W zaistniałej sytuacji Wojciech Malajkat Rektor Akademii doceniajšc rolę, jakš osoba prezydenta Trumpa odgrywać będzie w tegorocznej edycji Festiwalu postanowił zaprosić go, jako goœcia honorowego na tegorocznš imprezę. Wystosował więc list w imieniu Akademii Teatralnej następujšcej treœci:

List Wojciecha Malajkata do Donalda Trumpa

Szanowny Panie Prezydencie,

Z radoœciš dowiadujemy się, że w bezpoœrednim sšsiedztwie naszej Akademii Teatralnej przemówi Pan do narodu polskiego. Odbieramy to jako wyraz szacunku dla polskiego teatru i festiwalu ITSelF, który Pańska znakomita obecnoœć w pobliżu tym samym uœwietni.

Z pewnoœciš ucieszy Pana, że w czasie Pańskiej przemowy grupa amerykańskich aktorów z nowojorskiego Lee Strasberg Studio oraz Uniwersytetu w Michigan będzie występować na scenie w ramach festiwalu ITSelF. Co więcej, niespełna ćwierć mili od Pańskiego podium, kandydaci na Wydział Aktorski będš wyœpiewywać niezapomniane melodie z najlepszych amerykańskich musicali. Niestety, œrodki bezpieczeństwa, którymi objęta zostanie wówczas okolica, sprawiajš, że jedynš publicznoœciš festiwalu będš mogli zostać agenci Pańskich służb bezpieczeństwa. Gdybyœmy zostali o tym uprzedzeni, przenieœlibyœmy festiwal na inny termin, ale Pańska wizyta jest dla nas zaskoczeniem.
A zatem, Panie Prezydencie, odnosimy się z wielkim szacunkiem do celu pańskiej wizyty w Polsce, a także wysoce cenimy kulturę amerykańskš. Nie oczekujemy zaœ niczego więcej niż wzajemnoœci i, być może, drobnej gratyfikacji dla naszych wysiłków kulturalnych. Czy możemy liczyć na Pańskie wsparcie?

Wojciech Malajkat, Rektor

***

Mr. Donald Trump

President of the United States of America

---

Dear Mr. President,

We are thrilled to hear that you have chosen the vicinity of the Academy of Theatre to address the Polish people. We take it as a gesture of respect for Polish Theatre and the iTSelF Festival, happening on a very same date and marked by your great presence.

You'd be delighted to know that at the time of your speech, a group of American actors from Lee Strasberg Studio in New York and Michigan University will be performing on stage during iTSelF Festival at our Academy. Moreover, less than quarter of a mile from your podium, candidates for musical theater faculty, will be singing unforgettable tunes from some of the best American musicals. Unfortunately, all the security measures imposed on the whole area left us with no hope for the audience but your secret service agents. Had we know this upfront, we would have rescheduled the festival for another date, but your visit, Mr. President took us by surprise.

You see, Mr. President, we have respect for the purpose of your visit and address to the Polish nation like we have the utmost respect for the American culture. We expect no more than reciprocity and maybe small gratification for our own cultural efforts. Can we count on your support, Mr. President?

Wojciech Malajkat

Rector

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL