Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Kogo dotyka klasyka

„Œlub” Gombrowicza w reżyserii Anny Augustynowicz
materiały prasowe
42. Opolskie Konfrontacje Teatralne przekroczyły półmetek. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Klasyka dotyka”.

Impreza rozpoczęła się mocnym akcentem od obsypanej nagrodami i wysoko ocenionej przez krytyków inscenizacji „Œlubu” Gombrowicza przygotowanej przez Annę Augustynowicz. Spektakl jest koprodukcjš sceny opolskiej z kierowanym przez reżyserkę Teatrem Współczesnym w Szczecinie.

W tym roku do Opola zaproszono także teatry z Olsztyna, Gdańska, Supraœla, Poznania, Łodzi i Lublina. Festiwal, którego gospodarzem jest opolski Teatr im. Jana Kochanowskiego, trwać będzie do niedzieli.

Norbert Rakowski, dyrektor teatru i szef Konfrontacji podkreœlił, że komisja konkursowa w swoich poszukiwaniach wybiera przedstawienia, które opowiadajš różnorodnymi typami narracji i estetyki, dzięki czemu ta klasyka może dotknšć nas na różnych płaszczyznach.

W tym roku opolski festiwal teatralny jest połšczony z konkursem na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej „Klasyka Żywa”. Głównym celem tego konkursu jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców naszego teatru dawnš literaturš, mogšcš stać się przedmiotem dialogu z dzisiejszym widzem.

Pierwsza edycja konkursu obejmowała lata 2013-15 i była zwišzana z obchodami 250-lecia działalnoœci teatru publicznego w Polsce. Druga edycja trwała od wrzeœnia 2015 do końca roku 2016. Zgłoszono 50 przedstawień, zrealizowanych przez 36 teatrów z 23 miast.

Oferta programowa tegorocznych Konfrontacji jest niezwykle różnorodna. W programie oprócz wspomnianego „Œlubu” znalazły się takie spektakle jak „Ksišżę niezłomny” Słowackiego w reżyserii Pawła Œwištka (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi), „Wesele” Wyspiańskiego w interpretacji Jakuba Roszkowskiego (Teatr im. Hansa Christina Andersena w Lublinie), „Krzyżacy” Sienkiewicza w reżyserii Jakuba Roszkowskiego (Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku).

W sobotę będzie okazja zobaczyć mickiewiczowskie „Dziady — Noc pierwsza” w reżyserii Piotra Tomaszuka zrealizowane w Teatrze Wierszalin w Supraœlu oraz „Krakowiacy i Górale” ojca polskiego teatru Wojciecha Bogusławskiego w reżyserii Michała Kmiecika. Ten spektakl powstał w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Ostatnim przedstawieniem konkursowym będzie zaprezentowana w niedzielę różewiczowska „Kartoteka” w interpretacji Andrzeja Majczaka z Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.
W trakcie Konfrontacji odbywa się też cykl czytań scenicznych promujšcych klasyczne pozycje literatury polskiej. Sš też spektakle pozakonkursowe. W niedzielę „Do dna” zaprezentujš studenci PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Po raz pierwszy też goœcie festiwalu będš mogli skorzystać ze Spacerownika Teatralnego. To element ogólnopolskiego projektu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, który miał już swoje odsłony m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Daje on okazję poznać teatralnš historię Opola. Ponadto codziennie organizatorzy zapraszajš na wieczorne koncerty w teatralnym foyer.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL