Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Instalacja artystyczna "Zjadacz kurzu" oczyści powietrze w Kielcach

materiały prasowe
„Zjadacz Kurzu" jest projektem rzeŸbiarskim Kuby Bškowskiego w przestrzeni miejskiej Kielc. Pozornie łšczy odległe sobie obszary inżynierii przemysłowej i postfuturystycznej rzeŸby ze zorientowanš proekologicznie praktykš artystycznš.

Wynikiem projektu będzie zmiana urzšdzenia przemysłowego do oczyszczania powietrza w dzieło sztuki. "Zjadacz Kurzu" spełni postulat o użytecznoœci sztuki, zachowa funkcję urzšdzenia i przez dwa miesišce będzie oczyszczał powietrze w Kielcach.

"Zjadacz Kurzu" stanie w samym centrum miasta przy głównym trakcie komunikacji. Celem projektu jest również zainteresowanie tych, którzy ze sztukš współczesnš stykajš się rzadko. Maszyna rzeŸba, która oczyszczać będzie powietrze, nawišzuje do historycznych uwarunkowań miasta i regionu oraz promuje wartoœci zwišzane z ekologiš. Kształtuje także w młodych ludziach postawę zrozumienia i szacunku do miejsca zamieszkania.

Kielce i Kielecczyzna leżš na terenach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który jest najstarszym okręgiem górniczo-hutniczym w Polsce. Dziœ wydobywa się tu wapienie, piaskowce czy kwarcyty. Przetwórstwo tych materiałów wišże się jednak z użyciem specyficznych urzšdzeń segregujšcych materiał skalny i urzšdzeń odpylajšcych hale w których przetwarza się surowiec. "Zjadacz Kurzu" stanie się rodzajem hybrydy tego historyczno-przemysłowego wštku i współczesnoœci Kielc.

Projektowi „Zjadacz kurzu” towarzyszyć będš warsztaty twórcze. Jeden z nich skierowany jest do dzieci do lat 12, drugi do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Warsztaty odbędš się na Placu Artystów w Kielcach. Kuba Bškowski, autor projektu, poprowadzi pierwsze warsztaty dla obu grup wiekowych. Pozostałe z nich prowadzone będš przez zaproszonych do projektu artystów edukatorów.

Aby zapewnić uczestnikom uczucie twórczo spędzonego czasu w muzeum lub galerii, organizator warsztatów planuje także współpracę z Muzeum Narodowym w Kielcach oraz Biurem Wystaw Artystycznych.
 
Wernisaż projektu „Zjadacz kurzu” odbędzie się 14 wrzeœnia na Placu Artystów w Kielcach. Instalacja dostępna będzie do 31 paŸdziernika.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL