Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Niemcy lękajš się populistów i imigrantów

AFP
Przeglšdajšc badania socjologiczne można dojœć do wniosku, że Niemcom nie tylko powodzi się dobrze, ale sš nawet o tym przekonani. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie kryzys imigracyjny.

Na tej fali wznosi się populistyczna i antyimigracyjna Alternatywy dla Niemiec (AfD). Nie próbuje nikomu udowadniać, że Niemcy sš w ruinie, bo także ogromna większoœć jej zwolenników jest zadowolonych ze swego statusu materialnego.

Dwie trzecie Niemców (65 proc.) deklaruje w opublikowanym właœnie przez tygodnik „Der Spiegel" sondażu TNS Infratest, że nie wyobraża sobie, aby mogli oddać głos wyborczy na AfD. Na wschodzie kraju takš opinię prezentuje jednak tylko 55 proc. wyborców. W całych Niemczech najwięcej przeciwników ma AfD wœród ludzi młodych w przedziale wiekowym 18- 29 lat oraz obywateli po szeœćdziesištce. Jest wœród nich nieco więcej kobiet niż mężczyzn. Wœród zwykłych pracowników jedynie 43 proc. odrzuca możliwoœć zagłosowania na AfD. Za to w aż 71 proc. pracujšcych na własny rachunek Niemców nie chce mieć z tym ugrupowaniem nic wspólnego.

Przy tym, gdyby wybory do Bundestagu odbyć się miały w najbliższš niedzielę, na partię posšdzanš nierzadko o cišgoty neonazistowskie gotowych byłoby oddać głosy 13 proc. obywateli RFN. Oznaczałoby to, że nieistniejšca jeszcze trzy lata temu partia uzyskałaby status trzeciej siły politycznej w kraju.

Na przyczyny tego stanu rzeczy rzucajš nieco œwiatła inne wyniki sondażu. Okazuje się, że 79 proc. zwolenników AfD ocenia swš sytuację materialnš jako bardzo dobrš i dobrš. Jest to nieco powyżej (3 punkty proc.) œredniej dla całego społeczeństwa i dokładnie tyle samo, co w przypadku zwolenników CDU/CSU,a więc obozu politycznego kanclerz Angeli Merkel. Wyższy wskaŸnik zadowolenia zanotowano jedynie wœród sympatyków Zielonych (86 proc.) oraz liberałów z FDP (80 proc.). Zwolennicy AfD przodujš jednak zdecydowanie w negatywnej ocenie klasy politycznej uznajšc, że „ci, tam na górze, robiš co chcš". Takiego zdania jest 88 proc. sympatyków AfD. Opinię tę podziela 55 proc. postkomunistów z ugrupowania Lewica (55 proc.), która to partia krytykuje od lat bez opamiętania postępujšcš, jej zdaniem stale, alienację elit politycznych. W innych partiach sprawa przedstawia się następujšco: SPD - 47 proc ;CDU/CSU - 44 proc.; Zieloni - 32 proc. i FDP - 39 proc.

Równoczeœnie 99 proc. sympatyków AfD twierdzi, że odrzuca politykę pani kanclerz w sprawie uchodŸców. Œrednia dla całego kraju wynosi 61 proc., przy czym na w landach wschodnich niezadowolenie deklaruje 77 proc. obywateli. Wœród zwolenników Zielonych niezadowolonych jest zaledwie 41 proc. obywateli, w CDU/CSU - 45 proc. a w SPD - 48 proc. Zwolennicy AfD odrzucajš nie tylko obecnš politykę imigracyjnš, ale duża ich częœć nie godzi się z liberalnym kursem polityki społecznej ostatnich dziesięcioleci, jak emancypacja kobiet czy równe traktowanie osób homoseksualnych. Kierunek ten uznaje za słuszny 67 proc. sympatyków AfD. Wœród Zielonych jego akceptacja sięga 95 proc., w SPD nieznacznie mniej (91 proc.), a nawet w kręgach konserwatystów z CDU/CSU dochodzi do 87 proc.

Wyniki tych badań dajš zapewne pewne pojęcie o tym, jakim ugrupowaniem jest Alternatywa dla Niemiec. Trudno jednak na tej podstawie wycišgać wnioski dotyczšce przyszłoœci tego ugrupowania. Unosi się obecnie na fali kryzysu imigracyjnego, który jednak nie będzie trwał wiecznie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL