Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Czy Żelazny Feliks legalnie spadł z pomnika

Lata 70. ubiegłego wieku - złote czasy KGB: Dzierżyński przed jego moskiewskš siedzibš
Wikipedia Commons
Moskiewska prokuratura sprawdza, czy demonstranci w 1991 roku zgodnie z prawem zrzucili z piedestału pomnik Dzierżyńskiego.

Prokuratorzy wzięli się do pracy na wniosek Zrzeszenia Adwokatów Rosji. Do nich z kolei zwróciła się jesieniš ubiegłego roku „grupa inicjatywna obywateli". Adwokaci nie poinformowali kto to jest, ale przyjęli od nich zlecenie.

22 sierpnia 1991 roku – po stłumieniu tzw. puczu Janajewa – tłumy manifestantów zebrały się wieczorem na Łubiance, przed siedzibš ówczesnego KGB (obecnie mieœci się tam FSB). Rada Moskwy podjęła decyzję o usunięciu monumentu. Wkrótce pojawił się tam dŸwig, pomnikowi Dzierżyńskiego zarzucono żelaznš pętlę na szyję i œcišgnięto w piedestału.

Ale sam pomnik nie został zniszczony. Wraz z innymi pamištkami i pomnikami radzieckimi przeniesiono go do moskiewskiego parku „Muzeon", na brzegu rzeki Moskwy, w pobliżu Centralnego Domu Artysty. Stoi tam do dziœ, prowokujšc komunistów i weteranów KGB, którzy cały czas domagajš się, by wrócił na Łubiankę.

Obecnie tajemnicza „grupa inicjatywna" twierdzi, że według dostępnych dokumentów stołecznych władz pomnik formalnie cały czas stoi na Łubiance. Poprzez Zrzeszenie Adwokatów domagajš się wydania go z „Muzeonu". „Gotowi sš na własny rachunek przenieœć go z powrotem, majš wystarczajšcš iloœć œrodków transportowych, technicznych i aktywistów", poinformowało Zrzeszenie w specjalnym oœwiadczeniu.

W pobliżu miejsca, gdzie stał przed KGB Żelazny Feliks ustawiono jednak już „Kamień Sołowiecki", przywieziony z Wysp Sołowieckich, gdzie znajdowały się jedne z najcięższych, radzieckich łagrów.

W lutym partia komunistyczna zaproponowała przeprowadzenie miejskiego referendum o postawieniu z powrotem Dzierżyńskiego przed siedzibš rosyjskich służb specjalnych. Zebrali koniecznych do tego 150 tysięcy podpisów mieszkańców Moskwy.

Ale sprawa utknęła, gdyż pojawił się konkurent Żelaznego Feliksa – kijowski ksišżę Władimir, pod władzš którego ochrzczono Ruœ (czyli obecnš Ukrainę), a którego pomnik koniecznie gdzieœ w Moskwie chcš postawić rosyjskie władze.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL