Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

W Niemczech prezerwatywa obowišzkowa

123RF
Po dwu latach sporów i dyskusji partie koalicji rzšdowej doszły do porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy o prostytucji.

Nowa ustawa jest już prawie gotowa ale nawet po uchwaleniu wjedzie w życie z poczštkiem przyszłego roku. Wprowadza obowišzek używania prezerwatyw przez klientów prostytutek, lecz do końca nie wiadomo, kto miałby go ostatecznie egzekwować. W każdym razie pomysł jest taki, aby zapewnić prostytutkom więcej ochrony, niż wynika to z obecnie obowišzujšcej ustawy.

Została uchwalona w 2002 roku i zliberalizowała całkowicie branżę usług seksualnych. W nowej ustawie właœciciele domów publicznych będš zobowišzani nie tylko do zwykłej rejestracji swej działalnoœci, ale w celu uzyskania zezwolenia będš musieli przedstawić szczegółowy plan dotyczšcy personelu czy warunków higienicznych.

Osoby œwiadczšce usługi seksualne będš zobowišzane do poddanie się raz do roku badaniom lekarskim, a co dwa lata będš musiały zgłosić zawiadomienia w lokalnych samorzšdach o rodzaju prowadzonej działalnoœci.

Z szacunków wynika, że usługi seksualne œwiadczy w Niemczech ok. 300 tys. kobiet i kilkanaœcie tysięcy mężczyzn. Z ich usług korzysta dziennie ponad 1,2 mln klientów.  Obroty całej branży to ok.14 mld euro rocznie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL