Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

"Czas minšł". Kobiety Hollywood idš na wojnę z molestowaniem

Kampania jest pokłosiem sprawy Harveya Weinsteina, którego m.in. Angelina Jolie i Gwyneth Paltrow miały odwagę publicznie oskarżyć o molestowanie.
AFP
Ponad 300 kobiet zwišzanych z Hollywood - aktorek, scenarzystek, producentek i reżyserek uruchomiło inicjatywę "Time's Up". Ma pomagać w walce z molestowaniem seksualnym w przemyœle filmowym.

List został opublikowany w formie płatnego ogłoszenia w "New York Times".

"Drogie Siostry" - czytamy w nim. "Piszemy w imieniu ponad tysišca kobiet pracujšcych w filmie, teatrze i telewizji".

"Będziemy dšżyć do szybkich i skutecznych zmian prowadzšcych do tego, by przemysł rozrywkowy był miejscem bezpiecznym  i sprawiedliwym dla wszystkich. By opowiadał historie kobiet ich oczami i ich głosami, majšc na celu zmianę traktowania kobiet w społeczeństwie" - czytamy w liœcie.

"Będziemy walczyć o to, by kobiety podniosły głowy i zostały usłyszane w œrodowiskach zdominowanych przez mężczyzn. Czas przełamać ten monopol" - piszš autorki.

Inicjatywa "Time's Up" nie dotyczy wyłšcznie kobiet zwišzanych z szeroko pojętš sztukš. Ma też zgromadzić fundusz obrony prawnej w wysokoœci 13 milionów dolarów, który ma pomóc kobietom reprezentujšcym mniej uprzywilejowane zawody. Ma pomóc w ich obronie, gdy w razie zgłoszenia niewłaœciwych zachowań seksualnych dotknš je konsekwencje w rodzaju np. utraty pracy.

Zakres inicjatywy został poszerzony po tym, jak jej organizatorki otrzymały list otwarty w imieniu 700 tysięcy kobiet reprezentujšcych zawody rolnicze, które także domagajš się poszanowania ich praw, zrównania zarobków i piętnowania niewłaœciwych zachowań seksualnych.

Inicjatywa ma też na celu promowanie takich zmian w ustawodawstwie, które umożliwiałoby karanie firm tolerujšcych długotrwałe nękanie ukrywajšcych sprawców molestowania seksualnego.  

Inicjatywa "Time's Up" narodziła się poczštkowo w kręgu agentek zajmujšcych się karierami aktorek w Los Angeles. Grupa szybko się rozrosła, warsztaty dla zainteresowanych uczestnictwem w niej organizowane sš również w Nowym Jorku i w Londynie.

"Time's Up" pojawiła się jako efekt akcji #MeToo, zapoczštkowanej w paŸdzierniku ubiegłego roku przez Alyssę Milano. Idšc jej œladem setki tysięcy kobiet na całym œwiecie przyznało, że były molestowane seksualnie. Œrodowisko #MeToo otrzymało tytuł "Człowieka Roku" tygodnika "Time".

Na liœcie sygnatariuszek inicjatywy "Time's Up" sš między innymi Cate Blanchett, Emma Watson, Anjelica Houston, Jane Fonda, Jennifer Lopez, Jennifer Lawrance, Julian Moore, Meryl Streep czy Michelle Pfeifer, Sarah Jessica Parker  i Susan Sarandon.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL