Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Sondaż: Trzy czwarte obywateli Unii nie chce Turcji w UE

AFP
Ponad trzy czwarte obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej nie chce, aby Turcja została włšczona do Unii. Najbardziej nie chcš tego Niemcy.

Badanie przeprowadzono na zlecenie centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, do której w Parlamencie Europejskim należš członkowie PO i PSL.

Na pytanie, czy chcš przyłšczenia Turcji do UE odpowiadało po 1000 obywateli w Niemczech, Francji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Polsce, Rumunii, Szwecji i Hiszpanii. Wyniki badań opublikował dziœ niemiecki "Bild".

Wynika z nich, że 77 procent respondentów nie chce, aby Turcja stała się krajem członkowskim UE.

Największy odsetek niechętnych zanotowano w Niemczech - tutaj aż 86 procent ankietowanych nie chce widzieć Turcji w UE. Nieco mniej, bo 84 proc. przeciwników Turcji jest w Holandii.

Najmniej niechętnych uczestniczeniu Turcji w UE wœród wszystkich przebadanych pod tym kštem krajów jest w Hiszpanii - tu przeciw jest 60 proc. obywateli.

ródło: politico.eu

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL