Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Surowce i Chemia

Grupa Azoty: Więcej chemicznych innowacji

123RF
Grupa Azoty wytypowała dziewięć rewolucyjnych projektów, które ma rozwijać.

Do programu Idea4Azoty, uruchomionego pięć miesięcy temu przez Grupę Azoty, zgłoszono już kilkadziesišt innowacyjnych projektów. Chemiczna grupa wybrała dziewięć i z ich twórcami systematycznie podpisuje listy intencyjne.

We wtorek do tego grona dołšczyła wrocławska firma ScienceBioTech, która dzięki finansowemu wsparciu Azotów wdroży do produkcji nowatorskie modułowe płytki przeznaczone do łšczenia złamanych koœci.

– To pokazuje, że nie skupiamy się tylko na innowacjach w obszarze chemii, ale dywersyfikujemy działalnoœć i jesteœmy otwarci na pomysły z nowych obszarów biznesowych – komentuje Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Przyspieszyć rozwój

Wczeœniej Azoty rozpoczęły współpracę m.in. z firmš SatAgro, polskim startupem zajmujšcym się zautomatyzowanym przetwarzaniem danych satelitarnych na potrzeby rolników. Badania satelitarne umożliwiajš monitoring pól uprawnych oraz tworzenie elektronicznych instrukcji dawkowania nawozów.

Autorom ciekawych projektów Azoty oferujš do 20 mln zł dofinansowania. – Dodatkowe formy wsparcia to m.in. doradztwo prawne, pomoc w komercjalizacji, możliwoœć testowania rozwišzań na naszych instalacjach – wylicza Grzegorz Kšdzielawski, wiceprezes Azotów. Spółka nie wyklucza też zaangażowania kapitałowego w niektóre innowacyjne spółki. Jeden z takich procesów właœnie trwa.

Od 2020 r. na prace badawcze i rozwój innowacji chemiczna grupa chce wydawać 1 proc. swoich przychodów. Przy obecnej skali działalnoœci oznacza to roczne nakłady rzędu 100 mln zł.

– Sposobem na szybsze wejœcie na wyższy poziom innowacyjnoœci i specjalizacji produkcji sš akwizycje – kwituje Wardacki. Spółka właœnie negocjuje przejęcie niemieckiego producenta specjalistycznych nawozów Compo Expert.

Wczeœniej udało się to już producentowi kauczuku, Synthosowi, który w 2016 r. wraz z zakupem od koncernu Ineos fabryk we Francji i Holandii przejšł także nowoczesne centrum technologiczne. W jego skład wchodzi specjalistyczne laboratorium badawcze oraz zakłady pilotażowe, w których testowane sš nowoczesne produkty. Ale i bez tego analitycy uznawali Synthos za spółkę, która wyróżnia się na tle polskich firm chemicznych poziomem innowacyjnoœci.

Nowe produkty

Przedstawiciele krajowej branży wœród największych wyzwań na najbliższe dziesięciolecie wymieniajš m.in. właœnie niewystarczajšcy poziom innowacyjnoœci. Według nich bez większej specjalizacji produktów i wdrażania nowych technologii mniejsi gracze nie majš szans w konkurencji z międzynarodowymi gigantami.

Obszar badań intensywnie rozwija więc Ciech. Na inwestycje w tym segmencie w tym roku planuje wydać 60 mln zł. Działajšce w chemicznej grupie centrum badawczo-rozwojowe prowadzi obecnie ponad 70 projektów, głównie zwišzanych z nowymi produktami z segmentu œrodków ochrony roœlin i żywic.

Z kolei działajšca w Polsce PCC Rokita, należšca do niemieckiej grupy PCC, utworzy Centrum Innowacji i Skalowania Procesów. Projekt przewiduje budowę laboratorium aplikacyjnego wraz z halš skalowania i magazynem oraz zakup niezbędnego sprzętu do badań. Całe przedsięwzięcie, którego koszt chemiczna spółka oszacowała na 88,4 mln zł, potrwa do końca 2021 r. Dodatkowo zespoły badawczo-rozwojowe pracujš w każdym z segmentów działalnoœci PCC Rokita, czego efektem sš wprowadzane do oferty nowe produkty.

Zwiększenie produkcji specjalistycznych wyrobów zapowiada też producent parafin Polwax. Dzięki nowoczesnej instalacji polska firma zwiększy produkcję i jakoœć specjalistycznych parafin wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w biznesie nawozowym, gumowym, drzewnym czy opakowaniowym.

Cała inwestycja kosztować ma niemal 160 mln zł. To więcej, niż wynosi wartoœć rynkowa całego Polwaksu na warszawskiej giełdzie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL