Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Wielkanoc: Wycieczka zamiast siedzenia przy stole?

Wielkanocne œniadanie to dla większoœci Polaków nadal okazja do rodzinnych spotkań.
Fotolia
Już co szósty Polak w czasie Wielkanocy nie biesiaduje, tylko woli wyjechać na wycieczkę.

Przeżywany dziœ przez wiernych Koœcioła katolickiego Wielki Pištek, dzień upamiętniajšcy mękę i œmierć Jezusa na krzyżu, poprzedza najważniejsze œwięto w chrzeœcijańskim kalendarzu – Wielkanoc. Od wieków był to w Polsce czas, kiedy przy œwištecznym stole spotykały się wielopokoleniowe rodziny. Wspólne wielkanocne biesiadowanie poprzedzało jednak uczestnictwo w rezurekcji.

Według badania CBOS (nr 47/2014) jeszcze dekadę temu uczestnictwo w porannej mszy wielkanocnej deklarowało 66 proc. respondentów, obecnie zaœ jest to już mniej niż połowa pytanych. Spadek na poziomie 9 proc. dotyczy też udziału w obchodach Triduum Paschalnego (odpowiednio: w 2006 r. 65 proc. badanych deklarowało uczestnictwo w nabożeństwach poprzedzajšcych œwięta Wielkiej Nocy, w 2014 r. już tylko 56 proc.).

Wydarzenie rodzinne

Obyczaje, tradycja czy praktyki religijne charakterystyczne dla danych społecznoœci nie zmieniajš się z dnia na dzień. Ale z przeprowadzanych badań opinii publicznej jasno wynika, że w cišgu ostatnich dwóch dekad znaczšco zmniejszył się odsetek Polaków hołdujšcych tradycyjnemu modelowi spędzania œwišt. W przywoływanym wyżej sondażu CBOS możemy wyczytać, że w 1997 r. dla 53 proc. badanych Wielkanoc to było przede wszystkim przeżycie religijne. Natomiast w badaniu zorganizowanym przez firmę Groupon w marcu 2015 r., czyli niemal 20 lat póŸniej, takiej odpowiedzi udzieliło już tylko 34 proc. respondentów. Czas œwišt nadal postrzegamy jako wydarzenie rodzinne – dwie trzecie z nas zamierza spędzić Wielkanoc w gronie najbliższych. Ale już co szósty Polak woli w tym czasie wyjechać w góry, nad morze, a nawet za granicę.

Dlaczego decydujemy się na zerwanie z tradycjš? Na pewno wpływ na takš postawę ma postępujšca – choć w przypadku Polski znacznie wolniej niż na zachodzie Europy – laicyzacja społeczeństwa i odchodzenie od praktyk religijnych. Nie bez znaczenia jest też potrzeba wypoczynku: kilkudniowy urlop wolimy wykorzystać na przyjemny i pełen atrakcji wyjazd. Nie musimy się przejmować œwištecznymi przygotowaniami, sprzštaniem i gotowaniem, tylko po prostu jedziemy na wypoczynek w Polsce lub za granicę, gdzie wszystko jest już gotowe – coraz więcej hoteli, chcšc zadowolić swoich goœci, w wielkanocnš niedzielę przygotowuje specjalne menu. Najchętniej wybieramy polskie góry lub morze (odpowiednio: 13 i 11 proc.), rzadziej Mazury, które wskazywało tylko 6 proc. ankietowanych, a zaledwie 4 proc. wybiera kilkudniowy pobyt za granicš (badanie firmy Groupon).

W Polsce albo w ciepłych krajach

Wyjazd w czasie œwišt wielkanocnych ma swoje zalety. Co prawda w najbardziej popularnych miejscach robi się coraz ciaœniej – vide Zakopane i tabuny turystów w górskich dolinach – ale wystarczy wybrać mniej oczywiste kierunki. W miejscowoœciach turystycznych, w których latem bywa niezmiernie tłoczno i drogo, w okresie œwištecznym nie ma tak wielu podróżnych. Łatwiej jest wówczas znaleŸć dobre i niedrogie miejsce noclegowe, nie trzeba też długo czekać w kolejkach do wszelkich lokalnych atrakcji, a samo zwiedzanie staje się o wiele przyjemniejsze. Spędzenie œwišt z dala od rodzinnego domu pozwala także odpoczšć, oderwać się od codziennoœci i nabrać sił do pracy czy nauki. Spragnieni słońca i ciepła Polacy, by poprawić sobie samopoczucie, chętnie wybierajš egzotyczne kurorty, np. w Maroku lub na Malcie, ale równie chętnie wyjeżdżajš do Barcelony czy Rzymu. Popularnoœć wycieczek do Wiecznego Miasta w okresie œwištecznym nie jest przypadkowa – w tym czasie w Rzymie odbywa się wiele nabożeństw, celebrowanych niezmiernie uroczyœcie, co przycišga osoby wierzšce.

Czas na refleksję

Coraz więcej z nas decyduje się na œwišteczne wczasy. Warto się jednak zastanowić, przed czym uciekamy: czy tylko przed trudami przygotowań do Wielkanocy, czy może chcemy uniknšć spotkania z dalszš i bliższš rodzinš?

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: agnieszka.niemojewska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL