Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Ilu muzułmanów żyje w Europie?

123RF
Europejczycy w wielu krajach znacznie przeszacowujš odsetek muzułmanów żyjšcych w ich państwach - wynika z badania przeprowadzonego przez brytyjski oœrodek badania opinii publicznej Ipsos Mori.

W badaniu wzięło udział po ok. 500 osób z 40 krajów œwiata. Jedno z pytań dotyczyło tego, jak duży odsetek mieszkańców danego kraju stanowiš muzułmanie. Ankietowanych pytano też o to jaki odsetek mieszkańców ich krajów będš stanowić muzułmanie w 2020 roku.

Jak się okazało najbardziej przeszacowujš populację muzułmanów w swoim kraju Francuzi - z odpowiedzi ankietowanych wynikałoby, że muzułmanie stanowiš 31 proc. mieszkańców kraju, podczas gdy w rzeczywistoœci jest to 7,5 proc. (dane o rzeczywistym odsetku pochodzš z badań Pew Research Center)

Włosi sš zdania, że co pišty mieszkaniec ich kraju jest muzułmaninem - w rzeczywistoœci odsetek ten jest znacznie niższy i wynosi 3,7 proc. Niemcy - gdzie muzułmanie stanowiš 5 proc. mieszkańców kraju - sš natomiast przekonani, że mieszka u nich 21 proc. wyznawców islamu.

Szwedzi okreœlili odsetek muzułmanów w swoim kraju na poziomie 17 proc. - podczas gdy w rzeczywistoœci wynosi on 4,6 proc. Jeœli chodzi o Polskę to - zdaniem ankietowanych - w naszym kraju muzułmanie stanowiš ok. 7 proc. mieszkańców (w rzeczywistoœci jest to mniej niż 0,1 proc.).

Pytani o odsetek muzułmanów w swoim kraju w 2020 roku Francuzi ocenili, że wyznawców islamu będzie wówczas we Francji 40 proc. (według analizy Pew Research Center - 8,3 proc.), Włosi spodziewajš się 31 proc. (Pew Research Center szacuje ten odsetek na 4.9 proc.), takiego samego odsetka muzułmanów spodziewajš się Niemcy (według analizy Pew Research Center będzie on wynosił 6,9 proc.). Z odpowiedzi Polaków wynika, że w 2020 roku 13 proc. mieszkańców Polski miałoby być muzułmanami (Pew Research Center spodziewa się odsetka poniżej 0,1 proc.).

Spoœród krajów objętych badaniem zbyt niski w stosunku do rzeczywistoœci odsetek muzułmanów w swoim kraju wskazujš jedynie mieszkańcy Indonezji (według nich 80 proc. mieszkańców kraju to muzułmanie - w rzeczywistoœci 87,2 proc.) oraz Turcji (wskazujš na 81 proc. muzułmanów - w rzeczywistoœci, według Pew Research Center, odsetek ten wynosi 98 proc.).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL