Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Niemcy: Awantura o toalety dla muzułmanów

picture-alliance/dpa
Jedno z centrów kultury w Kolonii chce urzšdzić „odmienne kulturowo ubikacje” dla muzułmanów. Jedni ideę popierajš, inni się z niej naœmiewajš.

Integracja uchodŸców w Niemczech wcale nie jest prosta. Muszš nauczyć się obcego języka, znaleŸć pracę, przystosować do życia w obcym społeczeństwie. Poza tym wœród Niemców zmieniły się nastroje wobec uchodŸców. Już nie ma takiej otwartoœci wobec nich jak jeszcze przed dwoma laty. Zamachy terrorystyczne i doœwiadczenia z integracjš, która bynajmniej nie przebiega gładko, stłumiły optymizm.

W takich warunkach rozgorzała dyskusja wobec planów kolońskiego centrum kultury Alte Feuerwache. Jego kierownictwo postanowiło urzšdzić „odmienne kulturowo ubikacje", przede wszystkim z myœlš o muzułmanach. Ma być to ubikacja, w której zamiast muszli klozetowej jest tylko otwór w podłodze; zamiast papieru toaletowego wšż do podmywania się.

Jak w domu

Decyzja centrum dolała jeszcze oliwy do i tak już goršcej dyskusji na temat integracji. Po tym, jak doniosła o tym lokalna prasa, zawrzało w Internecie. Głosy były podzielone i sięgały od pukania się w głowę i totalnš negację po zrozumienie i poparcie.

Tego rodzaju ubikacje Europejczycy znajš przede wszystkim z Francji czy Turcji i jej model odpowiada raczej temu, co jest przyjęte w krajach muzułmańskich – podkreœla Konrad Mueller z kierownictwa Alte Feuerwache. – Chcemy, żeby ludzie z tamtego kręgu kulturowego poczuli się jak u siebie w domu.

Zaznacza przy tym, że przy instalowaniu toalety należy zwracać uwagę żeby spływ nie był skierowany na południowy wschód. – Nie można robić kupy wypinajšc się na Mekke – podkreœla bezpardonowo.

Reakcje w Kolonii

Temat ten komentowali także lokalni politycy. – Odebrało mi mowę – przyznaje Uli Breite, jeden z liderów kolońskich Wolnych Demokratów. – My jako liberałowie popieramy oœwiecenie i postęp. Takie ubikacje to wstecznictwo. Istotš integracji jest to, że ludzie przybywajšcy do nas zaczynajš dopasowywać się do naszych zwyczajów.

Także liderka kolońskich Zielonych Kirsten Jahn nie może tego pojšć. – Co to za bzdura! Kierownictwo Feuerwache uzurpuje sobie prawo do decyzji, jak ludzie będš się załatwiać? To jest po prostu œmieszne i nie ma nic wspólnego z religiš.

Uczyć się od innych kultur

Kierownictwo centrum kultury broni natomiast swojej decyzji. – Nie ma w tym nic złego i nie ma to nic wspólnego z postawš naiwnej przychylnoœć wobec imigrantów. Nasze centrum wspiera relacje interkulturowe i stara się, by ludzie różnych kultur nawišzali tu dialog i respektowali się pomimo różnego pochodzenia i poglšdów. Poza tym kwestia ubikacji nie należy do najpilniejszych problemów integracji – wyjaœnia Mueller.

Dlatego jego zdaniem całe poruszenie z powodu planowanych toalet jest przesadzone. Jest cały szereg innych i ważniejszych zadań, które trzeba wspólnie rozwišzać, jak np. organizacja kursów doszkalajšcych dla setek tysięcy muzułmanów. Jego zdaniem fakt, że urzšdzenie takiej ubikacji za naprawdę niewielkie pienišdze, spowodowało aż takie poruszenie, jest jego zdaniem przejawem islamofobicznych tendencji. – Można sobie wyobrazić jakš wrzawę wywołałyby plany budowy większego meczetu – podkreœla Mueller.

Temat w walce wyborczej?

W rozpoczętej właœnie goršcej fazie walki wyborczej kilku polityków podchwyciło ten temat dla własnych celów. Szydzš oni, że za genderowym pomysłem pisuarów dla kobiet, teraz przyszedł czas na specjalne ubikacje dla muzułmanów. – Można odnieœć wrażenie, że Niemcy nie majš innych problemów – szydził jeden z heskich polityków AfD.

Zdaniem Ahmeda Awaimera z Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech cały spór o ubikacje należałoby wykluczyć z walki wyborczej. To goršcy i drażliwy temat i nie jest godny tego, by poruszać go na wiecach wyborczych. Ma on nadzieję, że politycy będš trzymać się z dala od tego tematu.

Reakcje ze œwiata arabskiego

W œwiecie arabskich internautów temat ten wywołał także kontrowersyjnš debatę.

„Muzułmanie z krajów Zatoki Perskiej korzystajš nawet z ubikacji dekorowanych złotem" – napisał jeden z użytkowników na Facebooku Deutsche Welle, żartujšc, że Niemcy powinni także to uwzględnić.

Osama Saadallah nie rozumie całego poruszenia. „Dlaczego wszyscy tak się złoszczš na pomysł takiej ubikacji" – pyta. „Można je spotkać przecież także w innych krajach Europy. Nie opłaca się prowadzić œwiętej wojny o toalety. Każdy może się wypróżniać jak chce – ważne, żeby mu było wygodnie".

„O co chodzi w tej całej debacie" – pyta Ahemd Habra. „Czy muzułmanie nie majš prawa do życia w demokratycznych krajach, w których szanuję się prawa człowieka".

„Te toalety nie majš nic wspólnego z islamem" – pisze Tarekh Jishi. „Ten rodzaj ubikacji to przeżytek. Nawet jeżeli ktoœ z nich jeszcze korzysta, nie oznacza to wcale, że te toalety majš jakikolwiek zwišzek z islamem". „Niemcy zmieniły się od czasu, gdy przybywajš tu uchodŸcy" – zauważa Magdi Attaw. „Zaczynajš kłócić się nawet ubikacje".

ródło: Deutsche Welle

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL