Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Zakaz rozmów na zebrze

Nie wiadomo jeszcze, czy karane byłoby prowadzenie tylko rozmów na pasach czy także wysyłanie sms-ów.
shutterstock
Korzystasz z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię? Wkrótce możesz dostać mandat.

Młody tata przechadza się ulicš, w jednej ręce trzymajšc właœnie zakupionego misia, a w drugiej telefon przy uchu. Rozkojarzony wchodzi na czerwonym œwietle wprost pod pędzšcy samochód. Miœ wylatuje w górę i upada obok zwłok mężczyzny – tak wyglšdał spot w ramach kampanii „nie odchodŸ, żyj!", którš prowadziła przed kilkoma miesišcami Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Władze od kilku lat starajš się uwrażliwiać pieszych na zagrożenia, jakie niesie rozmowa przez telefon. Wkrótce może się to jednak stać karalne. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", MSWiA pracuje nad zakazem korzystania z telefonu komórkowego podczas przekraczania jezdni.

Jaka groziłaby za to kara? Czy w różny sposób karane byłoby prowadzenie na przejœciu dla pieszych rozmów i korzystanie z funkcji telefonu angażujšcych też wzrok? Spytaliœmy o to MSWiA, ale nie otrzymaliœmy odpowiedzi.

W biurze prasowym resortu usłyszeliœmy, że „do realizacji tego bardzo wstępnego pomysłu jeszcze daleka droga". Jednak o tym, że ministerstwo traktuje propozycję poważnie, œwiadczy fakt, że – jak informuje biuro prasowe – została zgłoszona jako temat „dyskusji w trakcie planowanych w 2017 r. posiedzeń podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego".

Cel? Uporanie się z coraz częstszym zjawiskiem, gdy przechodnie, głównie młodzi, przekraczajš jezdnię zapatrzeni w ekran telefonu. W anglojęzycznych publikacjach okreœla się ich jako „smartphone zombies". Na całym œwiecie eksperci ruchu drogowego zastanawiajš się, jak zapewnić im bezpieczeństwo.

Głoœnš kampanię podobnš do realizowanej w Polsce przeprowadziła w 2015 r. policja w szwajcarskiej Lozannie. „Jonas ma 24 lata. Lubi muzykę i czatować z przyjaciółmi. Nie ma magicznych mocy, mimo to pokaże wam sztuczkę ze znikaniem" – mówił lektor. Po chwili Jonas „zniknšł", wpadajšc pod auto.

Przed rokiem w holenderskim mieœcie Bodegraven założono specjalnš instalację œwietlnš dla użytkowników smartfonów. To pasek LED wmontowany w chodnik, który œwieci na zielono lub czerwono dla tych, którzy „nie podnoszš głowy". Podobne rozwišzanie funkcjonuje też m.in. w niemieckich Augsburgu. – Takie rozwišzania majš nie tylko pomagać na tych konkretnych przejœciach, ale ich celem jest też zwrócenie uwagi na problem – mówi Łukasz Zboralski z portalu o bezpieczeństwie ruchu drogowego BRD24.pl.

W kilku miastach œwiata, m.in. w USA, Chinach i Belgii, wytyczono z kolei specjalne pasy ruchu dla użytkowników telefonów. Ale niemal nigdzie nie pojawiajš się pomysły karania takich osób. W œwiatowych mediach informowano jedynie o takiej propozycji w amerykańskim stanie New Jersey.

Dlatego eksperci do tych propozycji podchodzš z rezerwš. – Dobrze by było, gdyby osoby przechodzšce przez jezdnię zachowywały reguły bezpieczeństwa. Jednak nakładanie na nich dodatkowych sankcji wydaje się sprzeczne z widocznš w prawie filozofiš ochrony pieszych. Prawo jazdy to nie tylko przywilej, ale też obowišzki, które dotyczš m.in zachowania szczególnej ostrożnoœci – mówi psycholog transportu prof. Adam Tarnowski.

Pomysł krytykuje też Łukasz Zboralski. – Wprowadzenie nowych regulacji prawnych powinno być dobrze umotywowane – mówi. Zauważa, że brakuje statystyk, które pomogłyby oszacować problem.

Z jednej strony z badań gdańskiej Fundacji „Dbam o mój z@sięg", która walczy z uzależnieniem od smartfonów, wynika, że 27 proc. młodzieży dopuszcza możliwoœć korzystania z telefonu komórkowego w ruchu drogowym. O tym, że piesi stanowiš aż 38,7 proc. ofiar wypadków drogowych, mówiš z kolei policyjne statystyki za 2016 r.

Ale z tych samych statystyk wynika, że najechanie na pieszego aż w 66,1 proc. było z winy kierowcy. W dodatku wœród pieszych, którzy zginęli na drogach, największš grupę stanowiły osoby starsze, rzadziej korzystajšce ze smartfonów. O tym, jak często powodem wypadku było używanie przez pieszego telefonu, statystyki policyjne milczš.

– Obawiam się, że nowy przepisy stałyby się dla policji doskonałym narzędziem do poprawy statystyk mandatowych. Chciałbym zobaczyć uzasadnienie przygotowane przez MSWiA, z którego wynikałoby, że jest inaczej – mówi Łukasz Zboralski.

Na pytanie o uzasadnienie nowych regulacji MSWiA nie odpowiedziało „Rzeczpospolitej". Zastrzegło, że ewentualny zakaz korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię to tylko jedna z propozycji służšcych poprawie bezpieczeństwa, które trafiš do Rady Dialogu Społecznego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL