Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Sondaż: Polacy chcš wolnej Wigilii

Polacy uważajš, że bardziej przyda im się wolna Wigilia niż Wielki Pištek czy Zielone Œwištki.
shutterstock
Wolimy mniej pracować przed Bożym Narodzeniem niż przed Wielkanocš.

Gdyby politycy mieli ustanowić kolejny dzień wolny od pracy, Polacy najchętniej zgodziliby się na Wigilię. Takš odpowiedŸ wskazało 58 proc. ankietowanych – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej". Na kolejnych miejscach sš Wielki Pištek (25 proc.) i drugi dzień Zielonych Œwištek (5 proc.).

Psycholog społeczny prof. Zbigniew Nęcki nie jest zaskoczony wynikami sondażu. – Wbrew Koœciołowi, który Wielki Pištek i Wielkanoc uważa za najważniejsze dni w kalendarzu liturgicznym, Wigilia cieszy się większš sympatiš. A Zielone Œwištki w mniemaniu społecznym straciły swojš rangę – dodaje.

Pomysły na takie uczczenie każdego z tych dni pojawiły się już w Sejmie.

Najmłodszy jest ten dotyczšcy drugiego dnia Zielonych Œwištek. Petycję w tej sprawie skierowała do Senatu Fundacja Naukowa Katolików Eschaton. „Czas najwyższy powrócić do polskiej, chrzeœcijańskiej tradycji narodowej i zmyć hańbę komunizmu z polskiego kalendarza" – czytamy w uzasadnieniu.

Dlaczego wolne powinno być akurat w Zielone Œwištki? Eschaton argumentuje, że ze œwiętem wišże się bogata obrzędowoœć, głównie na wsi, tj. majenie domostw tatarakiem i gałšzkami brzozy.

Drugi dzień Zielonych Œwištek w sondażu wypadł jednak słabo, również wœród ankietowanych ze wsi. Wœród takich badanych ten dzień wskazało tylko 4 proc., a najwięcej wskazań Zielone Œwištki miały u mieszkańców dużych miast (13 proc.). – Piękny kiedyœ podział na miasto i wieœ odchodzi do historii. Wieœ jest œwietnie skomunikowana z miastem, jest często miejscem zamieszkania mieszczuchów i nie ma już Reymontowskich smaków – mówi prof. Nęcki.

Z badań wynika za to inny ciekawy podział. Wolne w Wielki Pištek woleliby wyborcy prawicy. Ten dzień wskazało 51 proc. wyborców PiS, 43 proc. PSL, 22 proc. Kukiz'15, a 16 proc. sympatyków PO i 6 proc. Nowoczesnej. U wyborców centrowych i liberalnych wyraŸnie preferowana jest Wigilia.

Mimo to pomysł na wolne w Wielki Pištek wyszedł od byłego ministra zdrowia prof. Mariana Zembali z PO. „Dla chrzeœcijan Wielki Pištek jest kulminacjš Bożej miłoœci do człowieka" – napisał w interpelacji do premiera, dodajšc, że ten dzień jest wolny w wielu krajach europejskich. Z dezyderatem w podobnej sprawie wystšpiła sejmowa Komisja ds. Petycji.

PSL postanowiło zadowolić z kolei zwolenników obu opcji, składajšc projekt o skróceniu czasu pracy do czterech godzin w Wigilię i Wielki Pištek. Rzecznik ludowców Jakub Stefaniak mówi, że chodzi o skończenie z pewnš fikcjš. – Wiele osób i tak w te dni pracuje krócej, a gdyby to sformalizować, zyskałyby komfort psychiczny – uzasadnia.

Jakie szanse realizacji majš te postulaty? Prof. Zembala i Komisja ds. Petycji dostali takš samš odpowiedŸ z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort pisze w niej, że uczynienie z Wielkiego Pištku dnia wolnego mogłoby prowadzić do zmniejszenia wzrostu gospodarczego i oznaczałoby koszty dla pracodawców.

Propozycję PSL Sejm już odrzucił. Wniosek w tej sprawie złożyły PO i Nowoczesna. Do rozpatrzenia zostaje jeszcze petycja w sprawie Zielonych Œwištek. – Wštpię, by parlament się na to zdecydował, skoro niedawno uchwalił ustawę o zakazie handlu w niedzielę – mówi Robert Mamštow z PiS, szef senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworzšdnoœci i Petycji

Prof. Zbigniew Nęcki podejrzewa, że mimo niepowodzeń politycy opozycji wcišż będš składać obietnice kolejnych dni wolnych. – Sš one mile widziane wœród wyborców. A obietnicom rzadko towarzyszy rzetelny rachunek ekonomiczny – wyjaœnia ekspert.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: w.ferfecki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL