Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Wałęsa wcišż bohaterem

Lech Wałęsa nie wzišł udziału w niedzielnej manifestacji
PAP, Adam Warżawa
Większoœć Polaków nie zmieniła swej oceny byłego prezydenta po ujawnieniu przez IPN teczki „Bolka".

Z badania IBRiS wynika, że sensacyjne odnalezienie w domu gen. Czesława Kiszczaka dokumentów dotyczšcych „Bolka" Polacy przyjmujš bardzo chłodno.

Nieistotne akta

Dla wyraŸnej większoœci badanych (59 proc.) ujawnienie teczki tajnego współpracownika – którym miał być Lech Wałęsa – nie jest sprawš ważnš. Ujawnienie teczki „Bolka" jest sprawš ważnš dla co trzeciego Polaka (34 proc.).

Najmniej zainteresowani sprawš sš najmłodsi wyborcy, którzy nie pamiętajš ani lat 70., gdy Wałęsa miał zostać zwerbowany przez bezpiekę, ani lat 80., gdy stanšł na czele „Solidarnoœci". Wœród badanych do 34. roku życia aż dwóch na trzech sšdzi, że odnalezienie teczki „Bolka" nie ma znaczenia. Wraz z wiekiem roœnie liczba tych, którzy sšdzš, że kwity bezpieki na Wałęsę sš jednak ważne. Mimo to i tak we wszystkich grupach wiekowych stanowiš oni mniejszoœć sięgajšcš maksymalnie 38 proc. (akurat w pokoleniu „S", czyli wœród wyborców w wieku 55–64 lat).

Nie ma się zatem co dziwić, że gdy ankieterzy IBRiS zapytali Polaków, jaki wpływ na ich opinię o Wałęsie majš opublikowane dokumenty, od zdecydowanej większoœci (63 proc.) usłyszeli, że żadnego. Co pišty Polak (20 proc.) twierdzi, że teczka „Bolka" negatywnie wpłynęła na jego ocenę Wałęsy. Ale sš i tacy (9 proc.), u których notowania Wałęsy wzrosły.

Kluczowe pytanie w naszym zestawie padło na samym końcu. Czy po ujawnieniu teczki „Bolka" należy na Wałęsę spojrzeć inaczej, czy też wcišż pozostaje bohaterem i legendarnym liderem „Solidarnoœci"? Dla niemal dwóch na trzech badanych (64 proc.) Wałęsa wcišż jest bohaterem narodowym i „Bolek" tego nie zmienił. Dla co czwartej badanej osoby (25,5 proc.) Wałęsa bohaterem narodowym nie jest.

Przekonanie o szczególnej roli lidera „Solidarnoœci" w polskiej polityce i historii jest powszechne we wszystkich grupach wiekowych, na poziomie 60–70 proc. Najbardziej podzieleni w tej sprawie sš najmłodsi wyborcy.

Polityczny spór

Tylko w elektoratach PiS oraz partii KORWiN przeważajš negatywne oceny Wałęsy. Dla połowy zwolenników PiS nie jest on żadnym bohaterem – co oczywiœcie nie jest niespodziankš, bioršc pod uwagę temperaturę sporu między Wałęsš a Jarosławem Kaczyńskim. Zaskakujšce jest co innego. Otóż, mimo owego wieloletniego konfliktu, wcišż 40 proc. wyborców PiS uważa Wałęsę za bohatera narodowego. Korwiniœci sš bardziej wyraziœci: 43 proc. widzi w Wałęsie bohatera, ale 57 proc. – nie.

W elektoratach pozostałych partii dominuje przeœwiadczenie o szczególnej pozycji Wałęsy. Także wœród wyborców ugrupowania Pawła Kukiza (82 proc.), a nawet SLD (72 proc.).

Sprawa Wałęsy stała się jednym z kluczowych obszarów sporu między władzš a opozycjš. Sobotnie marsze Komitetu Obrony Demokracji przebiegały właœnie pod hasłem wsparcia dla byłego prezydenta.

Wałęsa skierował do manifestantów list, w którym raz jeszcze zaprzeczył, że współpracował z bezpiekš: „Nigdy nie zgodziłem się na współpracę, nigdy nikogo nie skrzywdziłem".

Podobnie mówił w niedzielę w Gdańsku. – W teczkach sš nazwiska, których w życiu nie widziałem. Sš też trzy dokumenty, które były wczeœniej uznane za sfałszowane. Jestem przekonany, że to wszystko jest sfałszowane. Z tego, co patrzę na te papierki, to nieŸle je podrobili – oœwiadczył. Dopytywany, czy wystšpi o wznowienie swego procesu lustracyjnego, Wałęsa był niejednoznaczny. – Jak będzie taka potrzeba, to tak – stwierdził. Ale zaraz dodał: – Jeszcze nie wiem, za szybko na takie decyzje.

W 2000 r. Wałęsa został oczyszczony przez sšd z zarzutów o współpracę z SB. W tej chwili tylko on sam może wnieœć o wznowienie tego postępowania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL