Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Francja: nakaz aresztowania Tariqa Ramadana

AFP
Paryski sędzia wydał nakaz aresztowania Tariqa Ramadana. Cišżš na nim zarzuty gwałtów ze szczególnym okrucieństwem.

Konferencja była poœwięcona Prorokowi, ale Ramadan, gdy skończył mówić, najwyraŸniej był zajęty zupełnie czymœ innym. „Chciałbym, abyœ leżała na tym stole" – napisał SMS do jednej ze swoich fanek, która siedziała w pierwszym rzędzie.

Do tej pory wydawało się, że wnuk Hasana al-Bany, twórcy Bractwa Muzułmańskiego, i chyba najsłynniejszy dziœ teolog muzułmański w Europie prowadzi życie wręcz wzorowe. Choć od lat w separacji z żonš, konsekwentne lansował twardš interpretację moralnoœci, w szczególnoœci twierdzšc, że „wszyscy mamy możliwoœć życia z kobietš w obliczu Boga".

Jednak z prowadzonego od trzech miesięcy przez francuskš policję œledztwa wyłania się obraz zupełnie innego człowieka, utrzymujšcego mniej lub bardziej dwuznaczne kontakty z bardzo dużš liczbš kochanek. O tym majš œwiadczyć niezliczone SMS, zapisy na Facebooku i Skypie zebrane przez œledczych.

Ale sš też przynajmniej dwa o wiele poważniejsze oskarżenia. Jedno pochodzi od niejakiej „Christelle", 40-letniej kobiety, która z powodu wypadku samochodowego jest inwalidkš. Zgodnie z jej relacjš Ramadan w trakcie konferencji w Lyonie w 2009 r. miał jš œcišgnšć do pokoju hotelowego, a następnie brutalnie pobić, zmusić do seksu oralnego i analnego, dwukrotnie zgwałcić i w końcu upokorzyć, oddajšc mocz na jej twarz.

W trakcie trzygodzinnego przesłuchania Ramadan nie przyznał się do winy, ale nie potrafił wytłumaczyć, skšd Christelle wiedziała o jego bliŸnie z dzieciństwa w miejscu intymnym. Policja wydobyła także zdjęcia z rozmowy na Skypie, w trakcie której Christelle się rozbiera.

– Nigdy nie domagałem się, aby była naga – miał powiedzieć policjantom Ramadan.

O gwałt Ramadana oskarża także 41-letnia Henda Ayari. Miał się on zdarzyć w 2012 r. w jednym z paryskich hoteli. Całš sprawę Ayari opisała już w ksišżce „Uratowana z Salafizmu", którš wydała dwa lata temu. Wówczas jednak nie podała nazwiska sprawcy.

Zdaniem œledczych przeciwko teologowi zeznało więcej kobiet, tyle że anonimowo. Skłonił je do tego skandal, jaki wybuchł w zwišzku z molestowaniem seksualnym aktorek Hollywood przez producenta Harveya Weinsteina. Tariq Ramadan jest uważany za twórcę „euroislamu": teorii, zgodnie z którš można pogodzić wartoœci zachodniej cywilizacji z nauczaniem Proroka. Wykładowca Oksfordu (prestiżowy uniwersytet zawiesił jego działalnoœć w listopadzie, gdy pojawiły się pierwsze sygnały o molestowaniu) był też doradcš Komisji Europejskiej. Amerykański „Time" i „Foreign Affairs" wielokrotnie zaliczały go do stu najbardziej wpływowych ludzi na œwiecie. Choć ma obywatelstwo egipskie i szwajcarskie oraz prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, Ramadan dawał wykłady w całej Europie, gdzie miał setki tysięcy oddanych zwolenników.

Ale wielu ekspertów uważało, że tak naprawdę to „wilk w owczej skórze": radykał islamski sympatyzujšcy z organizacjami terrorystycznymi, który tylko udaje przed władzami zwolennika łagodnej wersji Islamu. Już 12 lat temu do takiego wniosku doszły w każdym razie władze amerykańskie, odmawiajšc mu wydania wizy. Sam Ramadan już w latach 90. przyznał się do przynależnoœci do Salafizmu, radykalnego nurtu Islamu. Ale jednoczeœnie wielokrotnie występujšc w audycjach telewizyjnych, był jednym z nielicznych, którzy potrafili zrozumiałym dla szerokiej publicznoœci językiem wytłumaczyć, w jaki sposób muzułmanie mogš odnaleŸć się w laickiej cywilizacji współczesnej Europy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL