Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Polacy zdradzajš się coraz częściej

Zdradzajšce żony majš zwykle 28-40 lat, mężowie zaœ 25-50. Wœród kobiet częœciej zdradzajš te z wykształceniem wyższym i lepiej zarabiajšce. U mężczyzn nie ma zwišzku między wykształceniem a skłonnoœciš do zdrady.
123RF
Już 39 proc. Polaków przyznaje się do niewiernoœci małżeńskiej. Pokusę stanowiš służbowe wyjazdy.

O skoku w bok mówi coraz więcej osób pozostajšcych w zwišzkach małżeńskich. Co trzeci młody małżonek szukał kontaktów seksualnych w sieci – wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Profilaktyki Społecznej (CPS) wœród 708 osób w wieku od 18 do 50 lat, których wyniki poznała „Rzeczpospolita".

– Wolne zawody: prawnicze, lekarskie, oraz praca w korporacjach zwišzana z częstymi wyjazdami to ważne czynniki zwiększajšce ryzyko zdrad małżeńskich – mówi prof. Mariusz Jędrzejko, socjolog i kierownik projektu badawczego.

Badanie pt. „Ryzykowne zachowania Polaków" CPS prowadzi od 2011 r. Tegoroczne jest czwarte z kolei i potwierdza rosnšcy trend: już 39 proc. osób zadeklarowało pozamałżeńskie kontakty seksualne. Jeszcze w 2014 r. do zdrady przyznawał się co trzeci badany małżonek, a w 2011 r. – co pišty.

Najczęœciej do zdrady przyznajš się osoby z dużych i œrednich miast, dobrze sytuowane, z wyższym wykształceniem. Częœciej pracujšcy w korporacjach i w tzw. wolnych zawodach – z tej grupy 39 proc. potwierdziło, że w ostatnim roku miało kontakty pozamałżeńskie.

Niemal co pišty zatrudniony zdradził z partnerem lub partnerkš z pracy. Wyjazd służbowy jest dla 60 proc. pracujšcych mężczyzn i połowy kobiet najważniejszym wytłumaczeniem skoku w bok.

Najwięcej niewiernych – bo ponad połowa – jest wœród 41–50-latków i w tej grupie wzrost jest znaczšcy. Jeszcze w 2014 r. było ich 37 proc. Wœród najmłodszych (18–25-latki) do zdrady przyznał się co trzeci badany, wczeœniej – co czwarty. Najmłodszy mężczyzna złamał obietnicę po miesišcu małżeństwa, najmłodsza kobieta – po siedmiu miesišcach.

MężczyŸni zdradzajš częœciej. Przyznaje się do tego 46 proc. z nich. Kobiet jest 32 proc., a ich romanse sš dłuższe, nawet wieloletnie. U mężczyzn sš to częœciej akty jednorazowe. Zdradzajšce żony majš zwykle od 28 do 40 lat, niewierni mężowie: 25–50.

Jak tłumaczš niewiernoœć? – Wskazujš głównie na konflikty małżeńskie, brak satysfakcji z seksu i niespełnianie ich oczekiwań. Ponadto jako powód podajš stres, problemy zawodowe i chęć odreagowania, a także brak kontroli po alkoholu i długotrwały pobyt poza domem – wskazuje prof. Jędrzejko.

Zmienia się to, że u starszych mężczyzn zdrady częœciej przeradzajš się w zwišzki wykraczajšce poza chwilowy romans. „Można zaobserwować dwie tendencje: długotrwałe kontakty z równoległym wspieraniem materialno-finansowym partnerki lub wielomiesięczne burzliwe romanse" – podaje raport z badań.

Inne ciekawe spostrzeżenie: im młodszy wiek, tym więcej kontaktów nawišzanych przez internet (w najmłodszej grupie był to co trzeci badany, w 2014 r. – co pišty). Co dziesišty młody mężczyzna umówił się na seks z partnerkš z sieci. Z kolei osoby o wyższym statusie materialnym częœciej deklarujš sekswyjazdy do spa czy kurortów.

Wœród kobiet częœciej zdradzajš te z wyższym wykształceniem, lepiej zarabiajšce, bezdzietne, aktywne zawodowo. U mężczyzn nie ma bezpoœredniego zwišzku wykształcenia ze skłonnoœciš do zdrad.

Częœciej zdradzajš osoby pracujšce pod dużym obcišżeniem psychofizycznym, w wolnych zawodach, z dużych miast, podróżujšce.

– Roœnie liczba osób pozostajšcych w małżeństwach, w których doszło do obopólnej zdrady, a zwišzki te trwajš nadal – jest ich 7 proc. Być może częœć małżeństw Ÿle się dobrała, a z jakichœ powodów, może ekonomicznych, bo ma wspólne mieszkanie czy kredyt, nie rozwodzi się – mówi prof. Jędrzejko.

Aż ok. 90 proc. badanych miało œlub koœcielny, co oznacza, że małżeństwo nie chroni trwale przed zdradš. Ale jego zawarcie i krótki staż sš nadal barierš ochronnš – wynika z badań.

– Małżeństwo stanowišce fundamentalny warunek założenia rodziny, kontaktów seksualnych, posiadania dzieci jest w widocznym odwrocie, o czym œwiadczy także wzrost liczby rozwodów. Wpływ na to ma zmasowane promowanie zwišzków nieformalnych i poszerzanie się popkultury seksu, który nie jest już finalizacjš głębokich emocjonalnych więzi kobiety i mężczyzny, ale sposobem życia, odreagowywania stresów – ocenia prof. Jędrzejko. Ale jak dodaje, zdrad wcišż jest u nas mniej niż w społeczeństwach zachodnich.

Recenzentka badań prof. Urszula Dudziak, psycholog i teolog z KUL, zwraca uwagę na potrzebę wychowania moralnego.

– Miłoœć, wiernoœć, odpowiedzialnoœć, małżeństwo, człowiek, rodzina to prawdziwe skarby. Jeżeli je utracimy, cała cywilizacja zginie. Nie sš to skarby, których majš strzec sejfy i szyby kuloodporne. Ochronš dla tych skarbów sš normy moralne, które trzeba poznać, uwewnętrznić i zaczšć według nich żyć – zaznacza prof. Dudziak.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL