Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Dwa lata po sylwestrze w Kolonii kobiety się bojš

AFP
Przestępczoœć w œrodowisku uchodŸców i imigrantów przestaje być tabu. Z badań wynika, że jej poziom roœnie. Nikt nie wie, co z tym zrobić.

Przed niedawnym sylwestrem policja w Kolonii przygotowała ulotki w kilku językach, w tym arabskim, skierowane do imigrantów z wezwaniem do zabawy bez ekscesów. Kierowano się chęciš uniknięcia powtórki sprzed dwu lat, kiedy to w pobliżu kolońskiego dworca doszło w czasie sylwestra do licznych napaœci na kobiety ze strony imigrantów, głównie z krajów północnej Afryki.

Użycie języka arabskiego niezwykle zbulwersowało polityków skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

– Uważacie, że tym sposobem uda się oswoić barbarzyńskie hordy muzułmanów dokonujšcych grupowych gwałtów – skomentowała na Twitterze Beatrix von Storch, jedna z liderek AfD. Twitter zablokował przejœciowo jej konto, a policja złożyła doniesienie o przestępstwie polegajšcym na nawoływaniu do nienawiœci rasowej. Pani Storch grozi do pięciu lat więzienia, co przewiduje art. 130 niemieckiego kodeksu karnego.

W Niemczech zawrzało i fali potępienia pani von Storch towarzyszyło oburzenie wielu zwolenników AfD oraz sympatyków partii walczšcej na pierwszej linii frontu z niekontrolowanym napływem uchodŸców do Niemiec, jak i z nadmiernš imigracjš. Niezadowolonych z ich obecnoœci w kraju jest wielu Niemców.

W czasie ostatnich zabaw sylwestrowych nie zanotowano w Niemczech większych ekscesów. Jednak nie ulega dla nikogo wštpliwoœci, że w wyniku kryzysu imigracyjnego Niemcy nie sš krajem tak bezpiecznym, jak jeszcze kilka lat temu.

Œwiadczy o tym pierwszy szczegółowy raport na temat przestępczoœci uchodŸców i imigrantów. Opracowany został w Dolnej Saksonii. Jest to land liczšcy prawie 8 mln mieszkańców, do którego w latach 2014–2015 przybyło ponad 50 tys. uchodŸców.

Jak wynika z raportu, w Dolnej Saksonii zanotowano wzrost przestępczoœci o 10,4 proc. W tym samym okresie siedem lat temu, czyli sprzed masowego napływu uchodŸców, przestępczoœć spadła w sumie o prawie 20 proc. Wyniki badań pokazujš, że za wzrost przestępczoœci odpowiedzialni sš w 92,1 proc. uchodŸcy i imigranci.

Spora częœć przybyszów to mężczyŸni w wieku 14–30 lat. „Pozbawieni sš partnerek, matek i sióstr oraz innych kobiet z dawnego otoczenia, co sprzyja kształtowaniu się zachowań agresywnych" – piszš autorzy raportu. Także w sferze seksualnej.

W Dolnej Saksonii mieszkańcy w wieku 14–30 lat stanowiš 9,3 proc. i sš odpowiedzialni za niemal 52 proc. wszystkich przestępstw natury seksualnej. Wœród uchodŸców taka grupa wiekowa liczy 26,9 proc. i przypada na niš niemal dwie trzecie popełnionych przestępstw seksualnych.

Konkretnych liczb na ten temat w raporcie brak, gdyż w Niemczech nie ma statystyk kryminalnych według grup etnicznych czy narodowoœciowych.

Zdecydowanie więcej przestępstw popełniajš imigranci, którzy nie majš szans na azyl. Najczęœciej sš to przybysze z północnej Afryki, a więc z Algierii, Tunezji i Maroka. Stanowiš zaledwie 0,9 proc. uchodŸców, ale sš sprawcami 17,1 proc. przestępstw z użyciem siły oraz 31 proc. rabunków.

Przy tym wszystkim większoœć ofiar przestępczej działalnoœci imigrantów i uchodŸców to osoby z ich œrodowiska. Jednym z wniosków raportu jest sugestia, że przybyszom należy ułatwić sprowadzanie rodzin, gdyż ich obecnoœć sprawi, iż stanš się mniej agresywni i bardziej skłonni do akceptowania systemu wartoœci społeczeństwa, w którym żyjš.

Statystyki dotyczšce kryminalnych zachowań uchodŸców sš jednym z czynników utrzymujšcej się na wysokim poziomie popularnoœci AfD. Po wrzeœniowych wyborach jest trzecim ugrupowaniem w Niemczech, dysponujšc w 709-osobowym Bundestagu 92 mandatami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL