Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Wpis Magdaleny Ogórek przykładem antysemityzmu w muzeum POLIN

Magdalena Ogórek
Fotorzepa, Jerzy Dudek
W Muzeum Historii Żydów Polskich powstała wystawa z okazji 50. rocznicy Marca '68. Oprócz pamištek zwišzanych z tym wydarzenie, pojawiły się również współczesne przykłady antysemityzmu. Wœród nich wpisy Magdaleny Ogórek oraz Rafała Ziemkiewicza.

"Obcy w domu. Wokół Marca ‘68" to wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Na odwiedzajšcych czekajš listy, fotografie, dokumenty oraz przedmioty codziennego użytku.

Pojawiły się również przykłady współczesnego antysemityzmu. Uwagę zwrócił wpis Magdaleny Ogórek, który zamieœciła na Twitterze w ubiegłym roku. 

"Panie Marku Borowski, nawišzujšc do wypowiedzi o kręgosłupie Jarosława Gowin, czy oznakš kręgosłupa jest zmiana nazwiska z Berman na Borowski?" - napisała kandydatka SLD w wyborach prezydenckich, a obecnie dziennikarka TVP Info.

Wœród materiałów pojawił się również wpis Rafała Ziemkiewicza.  "Przez wiele lat przekonywałem rodaków, że powinniœmy Izraela wspierać. Dziœ przez paru głupich względnie chciwych parchów czuję się z tym jak palant". 

"Haniebny postępek Muzeum POLIN postrzegam jako kolejny wyraz opresyjnej propagandy politycznej. Jeszcze dziœ do muzeum zostanie przesłane wezwanie do natychmiastowych przeprosin - w przeciwnym wypadku wystšpię na drogę sšdowš"  - zapowiedziała Magdalena Ogórek.

"Niewiarygodna bezczelnoœć i głupota muzeum "Polin". 
Po kuriozalnej "debacie" Michnika &co, że "marzec wcišż trwa" i PiS gorszy od Gomułki, oto kolejny dowód, że instytucja ta zamiast statutowym celom służy partyjnej propagandzie 'opozycji totalnej' - napisał natomiast Rafał Ziemkiewicz.

"Rzeczpospolita" skierowała do biura prasowego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pytanie, jakie kroki będš podjęte w zwišzku z oœwiadczeniami opublikowanymi przez dziennikarzy.

"Częœć naszej wystawy „Obcy w domu. Wokół Marca ’68” stanowiš przykłady współczesnego hejtu i mowy nienawiœci zbliżone do języka, którym posługiwano się przed 50. laty. Wszystkie teksty sš prawdziwe, pochodzš z różnych stron internetowych i mediów społecznoœciowych. Na wystawie nie publikujemy nazwisk ich autorów" - przekazało naszej redakcji biuro prasowe Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL