Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Wielka Brytania: Samotni rodzice nie mogš wykarmić dzieci

123RF
Co trzecie dziecko wychowywane przez samotnego, pracujšcego rodzica żyje w biedzie. Niektórzy rodzice nie sš w stanie zarobić tyle, by zapewnić dzieciom regularne posiłki - wynika z badania przeprowadzonego przez organizację charytatywnš Gingerbread.

Gingerbread to organizacja charytatywna zajmujšca się udzielaniem pomocy samotnym rodzicom. Z przeprowadzonego przez niš badania - które opisuje BBC - wynika, że rodzice samotnie wychowujšcy dzieci często sš "uwięzieni" na nisko płatnych posadach, z których w każdej chwili mogš zostać zwolnieni.

Organizacja alarmuje, że chociaż poziom zatrudnienia wœród rodziców samotnie wychowujšcych dzieci jest rekordowo wysoki, to jednoczeœnie ryzyko, że dzieci wychowywane przez samotnych rodziców popadnš w ubóstwo jest najwyższe od 20 lat.

Badanie opisujšce sytuację samotnych rodziców na Wyspach powstało w zwišzku z 100 rocznicš powstania organizacji Gingerbread. Wynika z niego, że niemal połowa samotnych rodziców - zarówno majšcych pracę, jak i bezrobotnych, żyje w biedzie.

Spoœród wszystkich samotnych rodziców zatrudnionych ma być 68 proc. Praca samotnego rodzica nie chroni jednak jego dzieci przed ubóstwem, którego doœwiadcza co trzecie z nich.

W Wielkiej Brytanii - jak wylicza BBC - jest 1,7 mln samotnych rodziców. Co czwarte dziecko wychowuje się w niepełnej rodzinie. W 9 na 10 przypadków samotnym rodzicem wychowujšcym dziecko jest jego matka.

Za osoby żyjšce poniżej granicy ubóstwa w Wielkiej Brytanii uważa się wszystkich, w przypadku których dochody gospodarstwa domowego sš niższe niż 13 tysięcy funtów rocznie (ok. 61 tys. złotych).

ródło: BBC

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL