Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Ponad połowa Niemców uważa, że ich rodzina była ofiarš Hitlera

picture alliance/dpa
54,4 proc. Niemców zalicza swojš rodzinę do ofiar polityki Hitlera, a tylko 17,7 proc. przyznaje, że wœród ich przodków byli sprawcy nazistowskich zbrodni.

Bulwersujšce dane pochodzš z opublikowanego we wtorek (13.02.2018) raportu autorstwa Fundacji Pamięć, Odpowiedzialnoœć, Przyszłoœć (EVZ) i Uniwersytetu Bielefeld.

– Mamy do czynienia ze zniekształceniem pamięci historycznej – powiedział kierujšcy projektem badawczym Andreas Zick z Instytutu interdyscyplinarnych badań nad konfliktami i przemocš (IKG) w Uniwersytecie Bielefeld.

18 proc. uczestników ankiety oœwiadczyło, że osoby z ich rodziny pomagały osobom przeœladowanym przez nazistów. Dla potrzeb raportu pracownicy placówki w Bielefeld przeprowadzili rozmowy telefoniczne z ponad 1000 osobami. Jedynie niewielki odsetek uczestników ankiety poczuwa się do winy za Holokaust. WypowiedŸ: „Czuję się winny za Holokaust, chociaż ja sam nie zrobiłem nic złego” – poparło zdecydowanie 4,5 proc. ankietowanych; skłonnoœć do zaakceptowania tej opinii zasygnalizowało 5,9 proc. 55,7 proc. pytanych zdecydowanie odrzuca winę, dalsze 20,5 proc. raczej jš odrzuca. Niemal połowa uczestników badań obawia się, że Holokaust może się powtórzyć.

Nie istnieje kult winy

Zick podkreœlił, że wyniki badań obalajš propagowany przez koła prawicowe mit o panujšcym w Niemczech „kulcie winy”. Z raportu wynika, że większoœć Niemców interesuje się historiš. 27,7 proc. deklaruje bardzo duże zainteresowanie minionymi dziejami, 32,5 proc. ocenia swoje zainteresowanie jako raczej duże. Głównym Ÿródłem wiedzy historycznej jest szkoła (98,4 proc.) i w coraz większym stopniu, szczególnie dla młodzieży internet - 94,3 proc.

Ponad 50 proc. Niemców uznało wizytę w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym za wydarzenie majšce szczególne znaczenie dla ukształtowania postawy wobec przeszłoœci. Za najważniejsze wydarzenie od 1900 roku 39 proc. Niemców uznało ponowne zjednoczenie kraju w 1990 roku. Nieco mniej – 37 proc. wskazało na drugš wojnę œwiatowš.

Obozy były niemieckie

Odnoszšc się do polskiej ustawy o IPN, szef EVZ Andreas Eberhardt powiedział Deutsche Welle, że „Niemcy nie rozumiejš, co obecnie dzieje się w Polsce”. – To przecież oczywiste, że obozy koncentracyjne były niemieckie, były obozami założonymi przez Niemców – podkreœlił. – Nie można jednak narzucać za pomocš ustawy poglšdów na historię, nie można w ten sposób ograniczać wolnoœci badań – zastrzegł.

– Niemcy wzrastajš w œwiadomoœci, że to były niemieckie obozy, że Niemcy je zbudowali – zaznaczył Eberhardt. Jak dodał, „bardziej złożona sytuacja panuje w Izraelu”.

W telefonicznej ankiecie przeprowadzonej pomiędzy grudniem 2017 roku a lutym 2018 wzięło udział 1016 przypadkowo wybranych osób w wieku od 16 do 92 lat. Znowelizowana przez polski parlament ustawa o IPN wprowadza kary grzywny lub więzienia m.in. za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialnoœci za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemieckš, w tym za stosowanie błędnego okreœlenia „polskie obozy œmierci”.

ródło: Deutsche Welle

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL