Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

USA: Fala samobójstw po śmierci Robina Williamsa

W cišgu pięciu miesięcy po samobójczej œmierci Robina Williamsa liczba samobójstw w USA zwiększyła się o 10 proc. w stosunku do prognoz. W przeliczeniu na liczby bezwzględne odnotowano o 1841 samobójstw więcej, niż się spodziewano - informuje BBC.

Eksperci ostrzegajš, że "nieodpowiedzialny" sposób relacjonowania samobójstw celebrytów przez media może doprowadzić do pojawienia się naœladowców, którzy również odbiorš sobie życie. Choć wzrost liczby samobójstw w USA po samobójstwie Robina Williamsa nie musi być zwišzany - jak zastrzega BBC - ze œmierciš znanego aktora, to jednak jest bardzo prawdopodobne, że zwišzek taki istnieje.

Robina Williamsa, gwiazdę takich filmów jak "Good Morning, Vietnam" czy "Buntownik z wyboru" znaleziono martwego w jego mieszkaniu w sierpniu 2014 roku.

Media opisywały, że aktor targnšł się na swoje życie w zwišzku m.in. z depresjš, na którš cierpiał ze względu na pogarszajšcy się stan zdrowia. W przeszłoœci aktor był też uzależniony od narkotyków.

Zespół amerykańskich badaczy postanowił sprawdzić czy samobójstwo Williamsa i fakt, że było ono szeroko opisywane przez media, wpłynšł na liczbę samobójstw w USA. W tym celu przeanalizowano publicznie dostępne dane o liczbie samobójstw od stycznia 1999 do grudnia 2015 roku. Wyniki badań opisano w internetowym czasopiœmie naukowym "PLOS ONE".

Analiza wykazała, że między sierpniem a grudniem 2014 roku liczba samobójstw w USA wyniosła 18690 - podczas gdy z analizy statystycznej wynikało, że powinna wynieœć ok. 16849. Badacze odkryli też, że po œmierci aktora przez kilka tygodni w mediach znacznie częœciej pojawiały się wzmianki o samobójstwach i œmierci, zwiększyła się też liczba postów na internetowych forach dla potencjalnych samobójców.

Autorzy apelujš do dziennikarzy by ci, w przypadku relacjonowania samobójstw, unikali podawania szczegółów, które mogš być wykorzystane przez potencjalnych samobójców przy targnięciu się na własne życie.

ródło: BBC

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL